Artikler fra tidsskriftet TEOL-information – Københavns Universitet

Det Teologiske Fakultet > Formidling > Artikler fra tidsskrif...

TEOL-information 

Bladet TEOL-information udgives af Det Teologiske Fakultet og udkommer to  gange årligt, i februar og  september. Det indeholder nyt fra fakultetet vedørende ph.d.-projekter, forskningsprojekter, nye undervisningstilbud, personalia mv. Tidsskriftet udgives både på tryk og elektronisk.

TEOL-information i papirform distribueres gratis til udvalgte offentlige og kirkelige institutioner samt til indenlandske universiteter, gymnasier, hovedbiblioteker og pressen.  Bladet kan rekvireres ved henvendelse til Kim Petersen på telefon 35 32 36 67 eller på email: kpe@teol.ku.dk.

Meninger, der tilkendegives i TEOL-information, gengiver de enkelte forfatteres synspunkter og er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning.

Ansvarshavende redaktør: Dekan, professor, dr.theol. Kirsten Busch Nielsen
Redaktion: Professor mso, ph.d. Christine Svinth-Værge Põder

Nyeste nummer: Februar 2019/59