Siden sidst – Københavns Universitet

Siden sidst

af dekan, professor, dr. theol. Steffen Kjeldgaard-Pedersen


Man tror det næppe, men det er ganske vist. Til oktober har Det Teologiske Fakultetet haft til huse i Købmagergade 44-46 i 40 år. Om indflytningen her skrev professor Leif Grane i sin tid i Universitetshistorien: ’’Lokalerne i Købmagergade er ikke ideelle, men det var af stor værdi at få samlet alle fakultetets institutter under eet tag. For de fleste af lærerne var det noget helt nyt at få tildelt et arbejdsværelse på universitetet og at have mulighed for sekretærhjælp. Af endnu større betydning var det dog nok at få samlet institutternes biblioteker i samme hus og i umiddelbar forbindelse med de lokaler, der anvendtes i undervisningen”. Ifølge Leif Grane var der imidlertid også en pris at betale: ”Det kan dog ikke nægtes, at denne sidste fordel købtes dyrt, for så vidt som fakultetets overtagelse af ’Købmagergadeannekset’ medførte dets fysiske isolering, en skæbne, som det deler med en række andre fag”. Det sidste var nok værst for lærerne, mens de ’’hidtil ukendte muligheder”, bl.a. mødelokaler og samlæsningsrum, får lov til at dominere billedet for studenternes vedkommende. Købmagergade fremstod i Granes fremstilling som en klar gevinst: ”For alle implicerede betød koncentrationen en bedre udnyttelse af fakultetets ressourcer”.


Bruger vi Leif Granes målestok, skulle fakultetets nye lokaler i Søndre Campus blive et yderligere fremskridt. De er i øjeblikket på tegnebrættet, og vi befinder os i den såkaldte dispositionsfase. Men så meget er sikkert: Lokalerne på Amager vil blive bygget og indrettet til formålet, dvs. forskning, undervisning og studentersociale aktiviteter, den fysiske isolering ophæves og udnyttelsen af fakultetets ressourcer bliver endnu bedre. Selvfølgelig er der også minusser, herunder de betydeligt færre kvadratmeter og en beliggenhed, som ikke kan konkurrere med det indre København. Det er mere end fem år siden, udflytningen blev besluttet, og da beslutningen ikke står til at ændre, er det jo ikke så dårligt, at det ikke er helt hen i vejret at tale om fremskridt. Nu gælder det om, at lærere og studenter i fællesskab samler sig om at få det bedste ud af de nye muligheder. Det, tænker jeg, kan gøres med humør til fælles gavn og glæde. Men de 40 gode år i Købmagergade skal vi ikke glemme. De kalder på en markering, som vi må vende tilbage til.


Gedigne målestokke har i skræmmende grad været en mangelvare i den medieskabte universitetsvirkelighed igennem de sidste mange måneder. Journalister og en stribe såkaldte eksperter i branding, virksomheds- og ledelseskultur har haft travlt med at forklare, hvor skadelig den ledelsesmæssige håndtering af en bestemt, helt usædvanlig sag har været for Københavns Universitet. Ord kan skabe, hvad de nævner, og derfor er det naturligvis ikke ligegyldigt, hvad der skrives og siges. Men før eller siden må det blive klart for offentligheden, at universitetets samarbejdspartnere og den akademiske verden ikke er gået fra snøvsen, men tværtimod har bevaret proportionssansen og dermed også tilliden til KU. Og på KU kan vi glæde os over, at rektoratet igennem hele balladeforløbet har haft overskud og kræfter til at holde opmærksomheden rettet mod det, der betyder noget for universitetet, nemlig forskningens og undervisningens trivsel.


Københavns Universitet er i færd med at revidere sin såkaldte strategi, altså planen for universitetets udvikling. Den skal gælde for årene 2012-2016, og det samme skal den ny udviklingsplan for Det Teologiske Fakultet, som der sideløbende arbejdes med. Udgangspunktet er løfterigt. Forskning og uddannelse ved fakultetet er i god gænge. Hvad undervisningen angår, kan vi glæde os over, at tilfredsheden med studiemiljøet er stor og tilmed stigende, og over, at de teologiske uddannelser i København uden problemer opnåede det officielle godkendelsesstempel i den akkrediteringsprocedure, som lagde beslag på mange kræfter i 2010. Studienævnet og afdelingerne har i første halvdel af 2011 drøftet studieordningsændringer, og snart godkendes efter al sandsynlighed en revideret kandidatuddannelse med regulær eksamen i alle fem teologiske hovedfag og med flere undervisningstimer. Også på bacheloruddannelsen vil der ske ændringer. Forbedring af uddannelserne er det første formål, men der arbejdes samtidig også på at gøre studieordningerne lettere at overskue og administrere. Om forskningen ved fakultetet må siges, at den vel samlet set aldrig har været stærkere, end den er nu. På de følgende sider kan læseren stifte bekendtskab med dele af den. Her skal nævnes, at en ny forskningsenhed, Center for Kirkeforskning, er blevet oprettet med universitetslektor Hans Raun Iversen som leder. Centeret skal samle, videreføre og forstærke den udforskning af kirkernes vilkår og praksis, som allerede har solide traditioner ved fakultetet. Det centrale genstandsområde er den aktuelle folkekirkelige situation.


Siden sidst har professor George Pattison, Cambridge, sagt ja til at blive tilknyttet fakultetet som adjungeret professor. Afdeling for Systematisk Teologi og Søren Kierkegaard Forskningscenteret har længe haft et nært samarbejde med George Pattison, som holder tiltrædelsesforelæsning den 5. oktober. Rasmus Dreyer, Frederik Poulsen, Ole Hyllegaard Hansen, Stine Zink Kaasgaard og Trine Amalie Fog Christiansen blev i foråret indskrevet som ph.d.-studerende, mens Trine Bjørnung Hasselbalch, Anne Katrine de Hemmer Gudme og Louise Mubanda Rasmussen erhvervede ph.d.-graden. De sidstnævntes afhandlinger er alle trykt i serien Publikationer fra Det Teologiske Fakultet, og titlerne findes let i fortegnelsen på fakultetets hjemmeside. Fakultetet ønsker de nye ph.d.’er tillykke med den akademiske værdighed.


Professor Kirsten Busch Nielsen er tiltrådt som prodekan efter professor Mogens Müller, der har ønsket at bruge tiden og kræfterne på det strengt faglige som leder af et større forskningsprojekt og af Afdeling for Bibelsk Eksegese. Universitetslektor, dr.theol. Carsten Pallesen er tiltrådt som ph.d.-skoleleder efter professor Lauge O. Nielsen, som efter adskillige år på posten i en tid med rivende udvikling på området har fundet, at forskningen og undervisningen nu skal have hans fulde opmærksomhed. Fakultetet takker de afgåede ledere for deres store og fortjenstfulde indsats og forventer sig meget af samarbejdet med de nytilkomne.


Når dette læses, kender vi optagelsestallene for 2011 på Det Teologiske Fakultets uddannelser. Forhåbentlig fortsættes den gode tendens fra de seneste år, således at vi kan sige velkommen til mange nye studenter, men under alle omstændigheder vil et nyt akademisk år stå for døren og kræve dagens arbejde gjort. Og jo helst med humør og ny energi efter en vederkvægende sommer. Det nye semester åbnes traditionen tro med en særlig gæsteforelæsning. Den holdes i år af professor Gerd Theissen, Heidelberg, som er en gammel ven af Det Teologiske Fakultet, hvor han for snart mange år siden i en kort periode var professor i Det Nye Testamentes Eksegese. Forelæsningen finder sted den 2. september kl. 13,15 i auditorium 7 og holdes på dansk under overskriften Forståelsen af Bibelen i den moderne verden.


Velkommen til et nyt semester og et nyt akademisk år!