Fejl og mangler i bygningerne

Du kan som bruger eller gæst melde fejl og mangler ind til Campus Service:

Brug denne formular 

Det kan være problemer omkring aflåsning, adgangskontrol ved døre, træk fra ventilationssystemer eller lignende.

Godt at vide om bygningerne

Særligt i forbindelse med ibrugtagningen af de nye bygninger på Søndre Campus er der en række forhold, du skal være opmærksom på:

  • Adgangskontrollen ved indgange i facaden og ved afdelingsafsnit åbner/lukker bygningen i perioden kl. 8-20.
  • Lys skal med tiden automatisk tænde i gange og kontorer, men kan overstyres og dæmpes på kontakterne. I øjeblikket skal de dog tændes manuelt.
  • De udvendige markiser kører ned, når fotoceller på facaden registrerer direkte sollys. De kan dog styres manuelt med betjeningsknapper ved facaden. Solafskærmning kan stoppes fx på halvvejen ved et hurtigt dobbelttryk, og lamellerne vinkles ved et efterfølgende hurtigt tryk for op/ned.
  • Indregulering af bygningerne (justering af fx ventilation) kan tage op mod 6 måneder.
  • Som medarbejder skal du registrere din bil, hvis du vil parkere på Søndre Campus. Som gæsteforsker eller lign. kan du få udleveret et gæstekort på det institut eller den afdeling, som du skal besøge. 

Kontakt

Hvis fejl eller mangler er en del af indflytningen til bygning 4-9, skal du kontakte din flyttekoordinator: Thomas Haaning Christensen (Jura), Torben Rytter (Teologi) eller Mette Seistrup (IVA).