24. november 2015

Undersøgelse af Lunde Larsens ph.d. igangsættes

UDREDNING

Københavns Universitet indleder nu en undersøgelse af en ph.d.-afhandling om Grundtvig. Det sker efter anmodning af forfatteren selv.

Esben Lunde Larsen skrev sin ph.d.-afhandling om N.F.S. Grundtvigs frihedsbegreb.

Det Teologiske Fakultet ved København Universitet har i dag modtaget en anmodning om at undersøge en ph.d.-afhandling. Anmodningen kommer fra afhandlingens forfatter, uddannelsesminister Esben Lunde Larsen.

Anmodningen refererer til pågående rygter om, at der i afhandlingen skulle være plagiat samt selvplagiat. Forfatteren ønsker på den baggrund sagen udredt. Af den grund har universitetet valgt at iværksætte en undersøgelse.

- Det er en usædvanlig og overraskende sag, der nu bliver rejst. Universitetet tager sager om god videnskabelig skik meget alvorligt og vil nu undersøge, om der er belæg for at foretage en større udredning af sagen. Det rådfører jeg mig med Akademisk Råd om. Vi tilstræber en kultur, hvor der tales åbent om, hvad god forskning er, siger dekan for Det Teologiske Fakultet Kirsten Busch Nielsen.

Ph.d.-afhandlingen blev bedømt af et bedømmelsesudvalg og forsvaret i december 2012 efter et offentligt forsvar.

Dekanen vil nu – i samråd med ph.d.-skolelederen - beslutte, hvordan sagen skal belyses. Det vil i første omgang ske via et sagkyndigt udvalg, der kan rådgive om videre sagsskridt.

Emner