1. februar 2018

Få inspiration til AT-opgaven 2018 om alternativer

Gymnasieskolen

Forskere fra fakultetet præsenterer mulige emner og tilgange til årets AT-opgave i gymnasieskolen med temaet alternativer. Her kan gymnasieelever få inspiration og litteratur-tips til opgaver indenfor religion, historie, samfundsfag eller filosofi

Kender du en gymnasieelev, der skal i gang med årets AT-opgave om alternativer? Det Teologiske Fakultets forskere har samlet idéer til tilgange med litteraturhenvisninger i vores AT ressourcerum 2018.

Emnerne tager udgangspunkt i forskernes specialviden og ligger indenfor fagene: Religion, historie, filosofi og samfundsfag.

Se fakultetets AT ressourcerum 2018 her

Se også oversigten over alle fakultetets AT-ressourcerum