6. juli 2022

193 søgte ind på teologi

ANSØGERTAL

Det Teologiske Fakultet oplever ligesom resten af Københavns Universitet og uddannelsessektoren et fald i antal ansøgere ift. de foregående år. I alt har 193 ansøgt om at blive optaget på teologistudiet ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet.

Statue, Søren Kiergegaard

Alle fakulteter på Københavns Universitet oplever et fald i ansøgningstallet. Faldet er procentvis størst på Det Teologiske Fakultet med 29,8 procent ift. 2021. Særligt coronakrisen var medvirkende til ekstraordinære høje ansøgningstal i 2020 og 2021, hvor de unge var forhindret i at holde et sabbatår i udlandet.

- Teologi er et lille fagområde, hvor små ændringer kan se store ud, men i et længere perspektiv kan vi glæde os over, at vi har et nogenlunde stabilt ansøgertal, siger dekan for Det Teologiske Fakultet Carsten Selch Jensen.

Faglighed og villighed
De nye teologistuderende kan se frem til en uddannelse med dybe og livskraftige rødder, hvor de får mulighed for at dykke ned i både klassiske og højaktuelle religiøse, eksistentielle og etiske problemstillinger – og hvor der ikke er nogen lette svar.

- Man skal ikke tage fejl. Det teologiske studium er ikke noget let studium. Der stilles store krav til de studerendes faglighed og ikke mindst villighed til at lære bl.a. sprog, filosofi, eksegese, historie og systematisk teologisk tænkning, siger dekan for Det Teologiske Fakultet Carsten Selch Jensen og tilføjer:

- Men det er netop vores stærke faglighed, der gør, at vi hvert år kan sige farvel til et hold nye kandidater, som er stærkt eftertragtede på arbejdsmarkedet. Det kræver mod at reflektere og tage livtag med de store samfundsmæssige og eksistentielle udfordringer, som vi står over for hver eneste dag. Det gælder synet på den menneskelige eksistens og identitet, men også sundhed, demokrati, klima og bæredygtighed, og det er præcis det, vores kandidater bliver rustet til.

Ansøgere til bacheloruddannelsen i teologi ved KU

År 2021 2022
Ansøgere 275 193