06. november 2013

Officiel åbning af forskningsprojektet SOLITUDES

CENTERÅBNING

Den 7.-8. november 2013 afholdes officielt åbningsseminar for det ERC støttede forskningsprojekt "Solitudes: Withdrawal and Engagement in the long Seventeenth Century" ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Mellem afsondring og involvering

SOLITUDES er et tværfagligt kollektivt forskningsprojekt, som undersøger fem franske katolske og fem tyske/danske lutherske steder, hvor religiøse grupperinger i perioden mellem Reformationen og Oplysningstiden trak sig tilbage fra verden for at komme nærmere Gud. Forskerholdet undersøger, hvordan disse grupperinger involverede sig i deres omverden med budskabet om afsondring. Både tilbagetrækningen fra verden og involveringen i verden blev understøttet af en rig produktion af tekster, kunstværker, musik, genstande og bygninger, som hver især bærer præg af den kom¬plekse dynamik mellem afsondring og engagement. Læs mere om SOLITUDES på projektets hjemmeside

Prestigefuld bevilling

Projektet, der ledes af professor mso Mette Birkedal Bruun, er etableret på grundlag af en bevilling på 9,3 mio. kr. fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Projektet udgør et ud af fem forskningsprojekter på Københavns Universitet, der i 2012 modtog de prestigefulde bevillinger. SOLITUDES er det første teologiske forskningsprojekt, der har modtaget en ERC bevilling.

Åbningsseminar på Det Teologiske Fakultet

Den officielle åbning af SOLITUDES finder sted over to dage og afspejler projektets arbejdsformer og akademiske horisonter. Åbningen markeres gennem to forelæsninger ved internationale forskningskapaciteter, en præsentation af projektet ved dets tværfaglige forskningshold samt en koncert med eksempler på den musik, der undersøges i projektet. Endelig præsenterer to kollegaer fra Det Teologiske Fakultet oplæg til en diskussion på tværs af teologiske discipliner og med udblik til andre fagfelter. Se programmet for åbningsseminaret

- Det er altid glædeligt og festligt, når et nyt forskningsprojekt åbnes. Med SOLITUDES skrives der desuden historie, fordi det er første gang, Det Teologiske Fakultet kan byde velkommen til et stort ERC-projekt. Projektgruppen med Mette Birkedal Bruun i spidsen har lagt store kræfter i at komme dertil, hvor de er nu. Den dygtighed, kreativitet og ihærdighed kan vi alle lære af. Nu glæder vi os til også at lære og blive inspireret af de videnskabelige undersøgelser, som gruppen skal i gang med. Jeg håber, at forskerne vil føle sig godt tilpas på fakultetet og ønsker dem det bedste for arbejdet. Kirsten Busch Nielsen, dekan for Det Teologiske Fakltet

Projektet har til huse på Afdeling for Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet og løber fra 2013 til 2017.