12. marts 2013

Teologi-dekan fratræder

Dekan for Det Teologiske Fakultet Steffen Kjeldgaard-Pedersen fratræder som dekan med udgangen af juni 2013.

Fratrædelsen betyder ikke et farvel til KU for Steffen Kjeldgaard-Pedersen. Han fortsætter i sit professorat i kirkehistorie på fakultetet.

- Efter mere end 11 år som dekan, først som valgt og siden som ansat, er det på tide, at jeg forlader posten og vender tilbage til studierne og studenterne. Det har været en ære og en glæde at tjene Københavns Universitet som dekan for dets mindste fakultet siger Steffen Kjeldgaard-Pedersen til KU Kommunikation.

Ny dekan

Dekanstillingen vil blive slået op snarest muligt. Det er rektor, der ansætter dekanerne på baggrund af en indstilling fra et indstillingsudvalg bestående af rektor samt repræsentanter for det videnskabelige personale, det administrative personale og de studerende.