19. september 2013

Nyt forskningsprojekt skal til bunds i folkekirkens deltagerstatistik

FOLKEKIRKEN

Hvem kommer egentlig i folkekirken? Det spørgsmål har igennem årene været årsag til hovedbrud for både kirkeforskere og repræsentanter for folkekirken. For på trods af, at der foretages stadig flere statistiske undersøgelser om danskernes brug af folkekirken findes der ingen systematisk indsamling eller samlede analyser af den såkaldte aktivitetsstatistik. Det skal et nyt forskningsprojekt på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, nu råde bod på.

 - I denne tid, hvor folkekirkens rolle debatteres i medierne og politisk, er det helt centralt, at vi har et fælles vidensgrundlag om brugen af kirken at diskutere ud fra, og det har vi ikke nu. Der laves hele tiden statistik i mere eller mindre omfang, men der er intet system i det. Den sidste samlede behandling af kirkens aktivitetsstatistik ligger faktisk tilbage til 1986, da vi lavede bogen ”Kirke og folk. Kirkesociologisk dokumentation”, Hans Raun Iversen, projektleder

Ny viden om udviklingen i danskernes kirkevaner

På baggrund af en bevilling på lidt over 400.000 kr. fra Folkekirkens Videnspulje vil en projektgruppe bestående af kirke- og religionsforskere fra Københavns og Århus Universitet samt repræsentanter for folkekirken i løbet af det næste år indsamle alle aktivitetsstatistiske undersøgelser om folkekirken siden 1986 og analysere denne statistik. Analysearbejdet udgør ifølge Hans Raun Iversen en enestående mulighed for at få et samlet overblik over udviklingen i danskernes kirkevaner:

 - Projektet kan være med til at afdække nogle overordnede udviklingsmønstre omkring religion og samfund. Vi ved af erfaring, at overordnede analyser af store mængder datamateriale indsamlet over en længere periode bibringer os en masse ny viden og undertiden overrasker os og bryder med den viden, vi tror, vi har.

Et fælles udgangspunkt for administration, forskning og debat

Ud over den historiske analyse vil projektgruppen fremlægge et forslag til design af en fremtidig model for systematisk indsamling og behandling af aktivitetsstatistik for folkekirken. Et sådant design vil ifølge Hans Raun Iversen have stor betydning for både folkekirke og forskningsverdenen:

 - For folkekirken vil statistikken være et værdifuldt værktøj. Både i overordnede spørgsmål om ressourceallokering og prioriteringer og i forhold til menighedsrådenes arbejde med udvikling og prioritering af aktiviteter i sognene. Statistikken vil dog også blive værdifuld i universiteternes forskning, undervisning og offentlige kommunikation om emnet, som også bidrager til offentlighedens forståelse – eller misforståelser omkring folkekirken.

 

Kontakt:

Lektor Hans Raun Iversen Mobil: 22 42 35 20 Mail: hri@teol.ku.dk

Kommunikationsmedarbejder Anne Rahbek Tlf: 35 32 43 19 Mail: agr@teol.ku.dk