24. august 2013

Kristendom kommer intenst til udtryk, når vi er i krise

hverdagskristendom

En ny ph.d.-afhandling fra Københavns Universitet sætter fokus på hverdagstro hos danske kræftoverlevere. Undersøgelsen viser, at kristne trosforestillinger spiller en betydningsfuld rolle i kræftramtes liv, og at deres tro ofte viser sig på måder, som udfordrer gængse opfattelser af, hvad kristendom er.

- Mine resultater peger på, at kristendom i hverdagslivet bliver præsent, når vi er i krise. Tro og håb udspiller sig intenst. Men kristendom viser sig hos den enkelte sjældent i de ”rene” former, som man normalt forbinder med kristendom. Den viser sig ikke som ét fast sæt af overbevisninger, men udfolder sig konstant som flere og i forholdet til andre, siger teolog og ph.d.-studerende Christine Tind Johannessen-Henry fra Det Teologiske Fakultet.

Sammenhænge mellem tro og kræftsygdom

Christine Tind Johannessen-Henry har gennemført sit ph.d.-projekt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelses forskningscenter, som et tværfagligt forskningsprojekt mellem teologi og sundhedsvidenskab. Projektet rummer bl.a.  en spørgeskemaundersøgelse med 1.043 danske kræftoverlevere, hvoraf 20 har deltaget i interview med deltagerobservation.

@Scanpix

- Resultaterne af undersøgelsen viser bl.a., at forskellige former for tros- og gudsforhold i højere grad bliver bekræftet af dem, der føler en højere grad af krise, samtidig med at de også føler en højere grad af kampånd og livsenergi. De mangfoldige trosformer og -håb udspiller sig tæt sammenvævet med forvirrende, angst- og glædefyldte situationer, som forbinder sig med fx diagnose, kemoterapi, operationer og senfølger – situationer, der sætter sig i kroppen og som bliver ved med at ligge og ulme under huden.


Hverdagens kristendom handler om at ”gøre” tro

Ifølge Christine Tind Johannessen-Henry viser undersøgelsen, at tro kommer til udtryk i deltagernes liv på mange forskellige måder. Resultaterne viser bl.a. at deltagere tror på kristne dogmer som fx Gud (59 %), Gud som kærlighed (55 %) og
tilgivende (49 %), Kristus (51 %) og et liv efter døden i den forstand, at de spor man har sat i livet, vil leve videre efter ens død i hjertet hos ens nærmeste (87 %). Hverdagstro viser sig dog ikke kun i udsagn, der kan bekræftes med ”ja” eller ”nej”, men gennem forskellige praksisser:

- Tro er det, vi gør, når vi tror – i den situation vi befinder os midt i og skal håndtere. Når en kræftramt laver en gave til de efterladte, som skal minde dem om ham eller hende; eller når vi fx taler med vores børn om og med Gud, engle og afdøde som passer på dem, så skaber, deler, giver og modtager vi tro i fællesskab. De billeder og metaforer, vi bruger og håndterer vores livssituation igennem, tydeliggør selvsagt, at kristendom altid udfolder sig i forhold til og gennem den troendes livssituation. Kristendom udvider, bevæger og fornyer sig i den forstand hele tiden og nye trosrum skabes.”

Forholdet mellem hverdagstro og dogmatisk kristendom

Teolog og ph.d.-studerende Christine Tind Johannessen-Henry
Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

Christine Tind Johannessen-Henry understreger i sit projekt forskelligheden mellem kristendom, som den praktiseres dogmatisk i teologier og kirkeritualer, og kristendom, der tros ”ude” i hverdagen. Disse ”kristendomme” forbinder sig imidlertid – hele tiden. Undersøgelsen viser, at tro hos den enkelte hele tiden bevæger sig mellem billeder, der hentes fra en kristen tradition og alle mulige ”ikke-kristne” elementer. Christine Tind Johannessen-Henry påpeger, at det også er gennem sådanne net af trosmåder, at et kristent dogme som ”opstandelse” udfolder sig i hverdagen:

- Selvom de kræftramtes tro rummer forestillinger, som ikke isoleret set er kristne, som fx genfødsel i ganske andre variationer, indeholder deres tro så mange dele, linjer og ”brud”-stykker af bibeltekst og dogmer om fx Gudfader, almagt, offer, kors, ledestjerner, engle og bøn, at vi ikke kan hævde, at det ikke er forbundet med kristendom. De forskellige elementer er vævet sammen på en så kompleks måde, at vi ikke rent kan adskille ”egentlig” fra ”uegentlig” kristendom.

Afhandlingen ”Hverdagskristendommens polydoksi. En empirisk-teologisk undersøgelse af tro i cancerrejsens kontekst” blev forsvaret fredag den 23. august 2013.

Kontakt

Teolog og ph.d.-studerende, Christine Tind Johannessen-Henry,
Mobil: 29 72 38 88

Forskningsformidler Anne Rahbek, Det Teologiske Fakultet

Mobil: 23 29 71 46