18. juni 2014

Forskere vil undersøge folkekirkens udvikling

WHAT MONEY CAN'T BUY

Forskere fra København Universitet har fået bevilliget 6,3 millioner kroner af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation til at undersøge den danske folkekirkes udvikling som kulturinstitution i en markedsøkonomisk virkelighed. En del af pengene skal gå til Danmarkshistoriens første brugerundersøgelse af folkekirken.

Forskergruppen består af (fra venstre) professor, dr. phil. Margit Warburg, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, KU, professor, dr. polit. Niels Kærgård, Fødevareøkonomisk Institut, KU, lektor Hans Raun Iversen, Afdeling for Systematisk Teologi, KU og professor mso, ph.d., Lisbet Christoffersen, Institut for Samfund og Globalisering, RUC (klik for at downloade større foto). 

Danmark er i disse år præget af to stærke tendenser. Markedsorienteringen har bredt sig med indførelse af New Public Management i den offentlige sektor, og det øgede fokus på resultater har bidraget til at gøre den vestlige kulturs individualisering stadigt mere fremherskende. Begge tendenser betyder, at der sker ændringer i samfundets sociale sammenhængskraft. Denne udvikling vil en række forskere på tværs af Københavns Universitet nu undersøge med den danske folkekirke som case.

- Folkekirken er en betydningsfuld kulturinstitution med en meget bred forankring i befolkningen, derfor er det interessant at diskutere dens muligheder i konkurrencestaten. Den har et årligt budget på cirka 8 milliarder kroner ligesom fx Danmarks Radio. Forbrugerkulturen findes allerede i folkekirken, det kan man blandt andet se hos brudepar, der vil giftes af en specifik præst eller have deres barn døbt i en bestemt kirke. Herudover har folkekirkens stifter og institutioner i flere år været underlagt resultatkontakter. Folkekirken er på mange måder allerede på markedet, men vi mangler at undersøge, hvordan folkekirkens brugere oplever kirken i den situation, siger projektleder Hans Raun Iversen, der er leder af Center for Kirkeforskning.

De kollektive danskere

Forskningsprojektet skal blandt andet kaste lys over, hvorvidt folkekirkens brugere er glade for det, som de kan få for penge, eller om det lige akkurat er det, der ikke kan købes for penge, de efterspørger. Dette vil eksempelvis blive undersøgt ved hjælp af række kvalitative og kvalitative undersøgelser blandt folkekirkens brugere. Projektet har fået bevilliget 6,3 millioner kroner af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og har en tværfaglig tilgang til emnet. Projektet er forankret på Det Teologiske Fakultet, men forskergruppen har også baggrund i økonomi, jura og humaniora.

Læs hele projektbeskrivelsen. 

- Grundlæggende fungerer folkekirken ikke anderledes end enhver anden kulturinstitution, og det er interessant at undersøge, hvilken værdi folkekirken har ud over det rent kommercielle. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at danskere har en højere grad af kollektiv orientering end fx amerikanerne. Det er et åbent spørgsmål, om det skyldes den særlige kristne bagrund i Danmark eller noget helt andet? Resultaterne kan både kaste lys over udviklingen i fremtidens folkekirke og indgå som bidrag til den internationale debat omkring markedsorienteringens konsekvenser og grænser i forhold til kulturinstitutioner, siger projektleder Hans Raun Iversen.

Forskergruppen består af:

Lektor, dr.theol. h.c. Hans Raun Iversen, Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
Professor, dr. phil. Margit Warburg, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
Professor, dr. polit. Niels Kærgård, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet
Professor mso, ph.d., Lisbet Christoffersen, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet, som samtidig er adjungeret professor i religions- og kirkeret på Det Teologiske Fakultet.

Der skal desuden knyttes tre ph.d.-studerende til projektet, som også kan trække på et panel af internationale eksperter.

De fire seniorforskere har hidtil arbejdet sammen inden for forskernetværket Den danske religionsmodel under forandring.

Kontakt

Hans Raun Iversen
Leder af Center for Kirkeforskning
Det Teologiske Fakultet
Mobil: +45 22 42 35 20

Lykke Fabricius Port
Kommunikationsansvarlig
Det Teologiske Fakultet
Mobil: 20 56 98 34