30. april 2014

Kandidater inviteres tilbage til studierne

UDDANNELSE

Sjælesorg, afrikastudier eller kristendommens deltagerdimensioner. Det Teologiske Fakultet styrker sin indsats inden for efter- og videreuddannelse og tilbyder nu en lang række kurser, der kan sammensættes efter interesse og behov. Formålet er at styrke og vedligeholde teologernes faglige viden og kvalifikationer.

Det Teologiske Fakultet ser det som en central opgave at bidrage til, at der opretholdes et højt teologisk niveau blandt folkekirkens præster. Fundamentet lægges gennem bachelor- og kandidatuddannelsen i teologi, men behovet for uddannelse stopper langt fra ved afgangsbeviset.

Derfor vil fakultetet i de kommende år særligt satse på kursusrækker, såkaldte masterspor, der kan bruges som baggrund for individuelt tilrettelagte masteruddannelser. Sporene er forskellige i både målgrupper og emner, og bag hver kursusrække står der særlige planlægningsgrupper, hvor der foruden ansatte ved fakultetet også deltager præster. De planlagte kursusrækker for 2014-2017 er:

 • Afrika-studier
 • Beredskabspræstekurser 
 • Grundtvig-studier
 • Homiletik
 • Kierkegaard-studier
 • Kultur og religionsmøde
 • Kunst og kristendom
 • Participation: kristendommens deltagerdimensioner
 • Reformationen
 • Sjælesorg
 • Værnspræstekurser


- Det er vigtigt, at de teologiske kandidater kan vedligeholde deres faglige viden og kvalifikationer, og vi har med tilfredshed bemærket, at planlægning af teologisk efter- og videreuddannelse for præster nu rutinemæssigt indgår som del af arbejdet i folkekirken. Dette gælder både studier, der genoptager emner fra kandidatuddannelsen, og uddannelsesforløb, der sigter mod nye, supplerende kompetencer. Det Teologiske Fakultet vil gerne imødekomme denne tendens og tilbyder derfor uddannelsesforløb af begge slags, siger dekan Kirsten Busch Nielsen.

Se det samlede program for de næste tre år, og læs om de forskellige spor

Kontakt

Lektor Hans Raun Iversen
Formand for fakultetets udvalg vedrørende efter- og videreuddannelse
Mail: hri@teol.ku.dk
Telefon: +45 35 32 37 16