1. juli 2014

Kirkeforskningen får endnu et skub fremad

BEVILLINGER

Det Teologiske Fakultet har modtaget godt 800.000 kroner fra Folkekirkens Videnspulje til tre nye forskningsprojekter. Projekterne omhandler dels en undersøgelse af forældres overvejelser i forbindelse med dåb i et storbysogn, dels en undersøgelse af medlemmernes forventninger til folkekirken på landet, i byen og i forstæderne. Herudover skal der kastes lys over brugen af Det Gamle Testamente i folkekirkens gudstjenester.

Gudstjeneste i Astrup Kirke. Foto: Christian Roar

Takket være en bevilling fra Folkekirkens Videnspulje kommer kirken og dens brug atter i forskernes søgelys i de kommende år. Det Teologiske Fakultet har modtaget midler fra Folkekirkens Videnspulje til tre nye forskningsprojekter.

-Det er glædeligt, at kirkeforskningen nu konsolideres. Sidste år kom der en bevilling til arbejdet med folkekirkens deltagerstatistik, og i år to bevillinger til undersøgelse af henholdsvis dåb og kirken på landet, foruden den store bevilling fra forskningsrådet. Det er ekstra glædeligt, at også Center for Studiet af Bibelens brug har fået en bevilling. Det viser, hvordan kirkeforskningsperspektivet er integreret i det videnskabelige arbejde ved Det Teologiske Fakultet, siger dekan Kirsten Busch Nielsen.

Center for Studiet af Bibelens Brug skal bruge bevillingen til en undersøgelse af Det Gamle Testamentes rolle i de danske præsters gudstjenester. I 1992 blev Det Gamle Testamente et fast element i alterbogen, og det er konsekvenserne af denne ændring forskere nu skal undersøge. Centerleder Gitte Buch-Hansen er begejstret for undersøgelsen og mener også, at den kan bruges indadtil på fakultetet: 

- Undersøgelsen af brugen af Det Gamle Testamente i folkekirkens gudstjenester vil være af interesse for kirken, og projektet vil måske også kaste lys over effekterne af vores undervisning på fakultetet. Er det for eksempel sådan, at tekster, der ikke er undervist i, bliver valgt fra?, spørger Gitte Buch-Hansen. 

Ph.d. Frederik Poulsen vil stå i spidsen for selve udførelsen af projektet, der konkret består af en  undersøgelse af fire-fem provstier, dvs. et udsnit på cirka 80-100 sogne, fordelt jævnt mellem land og by i forskellige dele af Danmark. Gennem telefon- og fokusgruppeinterviews med præster og udvalgte menigheder vil projektet klarlægge anvendelsen og betydningen af Det Gamle Testamente i eksempelvis præsters prædiken og salmevalg og menighedens oplevelse af gudstjenesten. 

De tre projekter

Herudover har Landsforeningen af Menighedsråd og arbejdsgruppen Kirken på landet modtaget 650.000 kroner til projektet "Kirken på landet". 

Der nedsættes en fælles styregruppe for projekterne "Kirken på landet" og "Hvad forventer folket af kirken?" 

Læs mere om projekterne på Folkekirkens Videnspuljes hjemmeside. 

Alle forskningsprojekterne forventes af være afsluttet i løbet af 2015.