Dekanat

Fakultetet ledes i henhold til Universitetslovens § 164 stk. 1 formelt af dekanen. I dennes fravær overtager prodekanen dekanbeføjelserne, der er formaliseret i dekaninstruksen. 

Dekan, lektor, dr.theol. Carsten Selch Jensen

Dekansekretær, Pia Christensen