Administration

Uddannelsesservice

Uddannelsesservice varetager administrationen på uddannelsesområdet, vejledning af og kontakt til de studerende samt den interne og eksterne kommunikation. Vi yder sekretariatsbistand til studienævnene og studieleder samt administrativ understøttelse til uddannelsesområdets udvikling og koordinering af internationaliseringsarbejdet.

Kontakt uddannelsesservice

Leder af Uddannelsesservice  Maj-Britt Johannsen, mbj@teol.ku.dk
Studienævnssekretariat
Mette Juhl Vedel, studienaevnet@teol.ku.dk / studyboard@teol.ku.dk
Studie- og eksamenskontoret 
Michelle Rommedahl, Louise Ørnfeldt, Michael Henrik Kragh,    uddannelse@teol.ku.dk /studies@teol.ku.dk
Undervisningsskema og -evaluering, lokalebooking Astrid Hallberg Skou (på barsel), Jacob Jordt-Petersen undervisning@teol.ku.dk
Optagelse af kandidatstuderende Anja Mee Foldberg, admission@teol.ku.dk  
Efter- og videreuddannelse Astrid Hallberg Skou (på barsel), Jacob Jordt-Petersen evu@teol.ku.dk 
Det international område Mette Juhl Vedel international@teol.ku.dk
Vejledning af funktionsnedsatte  
Anja Mee Foldberg AC-vejleder@teol.ku.dk 
Kvalitetsikring af uddannelser Maj-Britt Johannsen, kvalitet@teol.ku.dk 
Studenterstudievejlederne studievejleder@teol.ku.dkstudentcounsellor@teol.ku.dk
Studentermedhjælper
Sif Boe Wille international@teol.ku.dk

Opgaver, der løses i uddannelsesservice

  • Administrativ planlægning i forbindelse med undervisning, eksamen, sommerkurser og efter-videreuddannelse. Herunder udbud af undervisning, tilmelding og holdsætning, afholdelse af eksamener og registrering af eksamensresultater. Vedligeholdelse af kursusinformationer, lokalebooking og registreringer i STADS samt statistik og ledelsesinformation.

  • Administration af meritsager, forhåndsgodkendelser, dispensationssager, klager, indskrivning, udmeldelse, orlov, genindskrivning, optagelse på kandidatuddannelserne, Åbent Universitet, masteruddannelserne og tilvalg, opkrævning af betaling, samt udstedelse af bachelor- og kandidat- og masterbeviser.

  • Varetagelse af studieinformation på hjemmesiden og intranettet.

  • Studie- og karrierevejledningen, vejledning i forbindelse med  funktionsnedsættelse, international vejledning samt international studenterudveksling.