Administration

Uddannelsesservice

Uddannelsesservice varetager administrationen på uddannelsesområdet, vejledning af og kontakt til de studerende samt den interne og eksterne kommunikation. Vi yder sekretariatsbistand til studienævnene og studieleder samt administrativ understøttelse til uddannelsesområdets udvikling og koordinering af internationaliseringsarbejdet.

Kontakt uddannelsesservice

Leder af Uddannelsesservice: Maj-Britt Johannsen mbj@teol.ku.dk
Studienævnssekretariat: 
Stephan Reinemer studienaevnet@teol.ku.dk / studyboard@teol.ku.dk
Studie- og eksamenskontoret: 
Michelle Rommedahl, Hatice Basaran, Michael Henrik Kragh, Christine Pedersen uddannelse@teol.ku.dk /studies@teol.ku.dk
Undervisningsskema og -evaluering, lokalebooking: Astrid Hallberg Skou undervisning@teol.ku.dk
Optagelse af kandidatstuderende: Anja Mee Foldberg admission@teol.ku.dk  
Efter- og videreuddannelse: Astrid Hallberg Skou evu@teol.ku.dk 
Det international område: Maj-Britt Johannsen international@teol.ku.dk
Vejledning af funktionsnedsatte: 
Anja Mee Foldberg amf@teol.ku.dk 
Kvalitetsikring af uddannelser: Stephan Reinemer kvalitet@teol.ku.dk 
Studenterstudievejlederne: studievejleder@teol.ku.dkstudentcounsellor@teol.ku.dk

Opgaver, der løses i uddannelsesservice

  • Administrativ planlægning i forbindelse med undervisning, eksamen, sommerkurser og efter-videreuddannelse. Herunder udbud af undervisning, tilmelding og holdsætning, afholdelse af eksamener og registrering af eksamensresultater. Vedligeholdelse af kursusinformationer, lokalebooking og registreringer i STADS samt statistik og ledelsesinformation.

  • Administration af meritsager, forhåndsgodkendelser, dispensationssager, klager, indskrivning, udmeldelse, orlov, genindskrivning, optagelse på kandidatuddannelserne, Åbent Universitet, masteruddannelserne og tilvalg, opkrævning af betaling, samt udstedelse af bachelor- og kandidat- og masterbeviser.

  • Varetagelse af studieinformation på hjemmesiden og intranettet.

  • Studie- og karrierevejledningen, vejledning i forbindelse med  funktionsnedsættelse, international vejledning samt international studenterudveksling.