Kontroversen om det teologiske menneskesyn mellem Origenes og Augustin og dens aktuelle perspektiver

Maleri: Synderes Føres ud af Barmhjertigheden til Angeren. Ubekendt – efter Maerten de Vos. Kilde: SMK. Creative Commons

Ved professor m.s.o. Anders-Christian Jacobsen, Afdeling for Systematisk Teologi, Aarhus Universitet

Hvad er et menneske? Det er et af teologiens grundspørgsmål. Man kan lidt forenklet tale om, at Origenes fra Aleksandria og Augustin fra Hippo er grundlæggere af to forskellige teologiske antropologier, der har eksisteret side om side i kristendommens historie siden de første århundreder. Begge tager udgangspunkt i, at mennesket er skabt af Gud i Guds eget billede. Derfor er mennesker frem for alt rationelle væsner.

Forskellen mellem de to består i, at de ser forskelligt på, hvordan mennesket i dets konkrete eksistens er i stand til at udfolde dets guddommelige rationalitet.

Origenes hævder at mennesket godt nok har vendt sig bort fra Gud og dermed er blevet begrænset og fordunklet, men dog stadig har frihed til at handle rationelt og leve moralsk godt. Mennesket vil med Guds hjælp og vejledning nå tilbage til dets oprindelige perfektion.

Augustin mener derimod at menneskets fald er så dybt, at det ikke længere har frihed til at handle rationelt og godt. Mennesket er overladt til Guds frelsesvilje. Gud frelser nogle men ikke alle.

Disse to teologiske antropologier har eksisteret side om side indtil nu. Augustins synspunkt har præget de reformatoriske traditioner og har dermed også været dominerende for dansk kristendom. Det ser ud til at ændre sig nu, hvor mere optimistiske antropologier vinder større og større indpas i dansk og vesteuropæisk kristendom. Det sker ikke først og fremmest på grund af inspiration fra Origenes, men som konsekvens af en generel ’humanistisk’ optimisme.

Spørgsmålet er om denne generelle ’humanistiske’ optimisme kan hente teologisk substans fra Origenes og den af ham grundlagte teologiske tradition?

Entré: 25kr, semestermedlemsskab 50kr for studerende og pensionister, 75kr for øvrige.