Enkegrevinde Ulla Ruth, født V. Haffners legat


Legatet har til formål at yde tilskud til at fremme den evangelisk-lutherske kirkes mission og praktiske missionsformål, herunder afholdelse af missionsforedrag, samt til anskaffelse af missionsvidenskabelig litteratur.

Ansøgning skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes støtte fra legatet tænkes anvendt.

Ansøgning sendes til:

Det Teologiske Forskningsudvalg
Det Teologiske Fakultetskontor
Karen Blixens Plads 16
2300 København S.
eller på e-mail til dtf@fak.teol.ku.dk

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Der gøres opmærksom på, at det beløb, der vil være til uddeling, forventes at være af begrænset størrelse. Der udfærdiges ikke afslag til legatansøgere, der ikke kommer i betragtning.