Udviklingsplaner – Københavns Universitet

Det Teologiske Fakultet > Om fakultetet > Udviklingsplaner

Udviklingsplaner

bybillede_domkirken

Det Teologiske Fakultets ordinære virksomhed styres overordnet gennem udviklingskontrakter og i henhold til universitetets overordnede strategi og handleplan. Københavns Universitets bestyrelse indgår en samlet kontrakt med videnskabsministeren. Fakulteterne indgår hver især en delkontrakt med rektor. Kvartalsvis indrapporter fakulteterne status for kontraktmål og beskriver de bagvedliggende aktiviteter, der søger at sikre resultatopfyldelsen.

Det Teologiske Fakultets udviklingskontrakter 

Udviklingskontrakt 2006-2008

Udviklingskontrakt 2008-2010

Udviklingsplan 2010-2014

Udviklingsplan 2012-2016

Det Teologiske Fakultet 2014-2016. Supplement til udviklingsplan 2012-2016

Faculty of Theology 2014-2016. Supplement to the development plan 2012-2016

Overordnet strategi for Københavns Universitet


2016 Københavns Universitets strategi