Palestine History and Heritage Project (PaHH) har til formål at udvikle en metode til at skrive Palæstinas historie, som inkluderer alle regioner og folk, som har levet i området siden den allertidligste bosættelse.

Metoden baseres på en kombination af klassisk historieskrivning med nyere antropologiske tilgange, der med udgangspunkt i landskabet som et lieux de mémoire (huskesteder) afkoder geografiske, demografiske og kulturelle ændringer i relation til karakteristika der kendetegner settler colonialism’s overtagelse af større eller mindre områder eller middle ground’s udvikling af nye samværsformer. Eftersom Palæstina altid har været et gennemgangsområde, overrendt og besat af store og små imperier, kan denne tilgang vise sig nyttig for forståelsen af områdets utallige ændringer i politisk, kulturel, geografisk, sproglig og religiøs henseende.

Områdets karakter af ”Hellig Land” har vanskeliggjort en neutral tilgang til dets historie, der oftest er blevet skrevet med Bibelen i den ene hånd og den arkæologiske spade i den anden. Dette har i reglen ført til en temmelig ensidig jødisk historie, der har ”glemt” at landet ikke kun var jødeland eller israelitternes land, om man vil, men også hjemsted for en mængde andre folk, kulturer og religioner. Projektet varetages af et internationalt og tværfakultært forskerteam ved Det Teologiske Fakultet, KU.

Se den engelske side for nærmere information.