PRIVACY at Folkemødet: Der ligger et spædbarn i rendestenen – historiske dilemmaer

Hvor går grænsen mellem individet og samfundet? Hvornår bliver den enkelte borgers krop, handlinger og udseende et samfundsanliggende? Hvor langt må myndighederne gå i forhold til folks privatliv for at opretholde velfærd og orden? Må de blande sig i dit vin-indtag? Må de kræve, at du lader din krop undersøge? Må de bestemme, hvordan du går klædt? Hvad gjorde vi for 400 år siden, og hvad gør vi i dag? Både før og nu diskuterer vi spørgsmål om privatsfære, regulering og overvågning, og måske kaster fortidens dilemmaer lys over nutiden? Værten præsenterer sammen med to forskere privatlivsdilemmaer fra historiens skatkammer, og publikum får lov at gætte med på svarene. Dilemmaerne har grundlag i virkelige situationer. Vi diskuterer, hvad vi kan lære om vores egen tid, af det, der ved første øjekast virker som absurde problemstillinger og ikke mindre absurde løsninger.

Deltagere

Mette Birkedal Bruun, Professor i kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
Helle Vogt, Professor i retshistorie, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere om KU's arrangementer her.