Historik – Københavns Universitet

Ritualcenteret > Historik

Centerets historik

Som ”centre of excellence” under Danmarks Grundforskningsfond studerede Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer i perioden 1. februar 2002– 31 december 2010 moderne vesteuropæisk kultur ved at fokusere på, hvordan middelalderlige kirkelige ritualer i mange tilfælde har givet genlyd i moderne kunst og kultur i rekontekstualiserede og transformerede former. Der var tale om et tværdisciplinært forskningsprojekt, der har resulteret i adskillige publikationer:

F.eks. udgør kirker, som blev bygget med kultiske formål i middelalderen, en integreret del af moderne byer, mens de arkitektoniske sammenhænge, de indgår i, og deres funktioner har ændret sig betydeligt. Tilsvarende fremstiller moderne drama, opera, film og musik ikke sjældent middelalderlige liturgiske eller opbyggelige ceremonier ved at anvende eller efterligne middelalderlige musikalske eller tekstlige elementer, men de middelalderlige elementer, som genkaldes, har fået til tider radikalt ændrede betydninger og er som regel sat ind i helt nye sammenhænge.

En sådan arv af kultur kan studeres pa mange niveauer. I Centrets optik og dets publikationer er hele den moderne forestilling om kunstnerisk kreativitet set i lys også af dette fænomen, bredt forstået.

Se liste over center-publikationer her (engelsk).

Blandt Centerets resultater er også en doktordisputats og en phd-afhandling:

Martin Wangsgaard Jürgensen udarbejdede doktorafhandlingen Changing Interiors: Danish Village Churches c. 1450 to 1600 ved centeret og forsvarede den for graden dr. theol. i november 2011. En revideret udgave af den mere end 600 sider store afhandling vil udkomme i RITUS et ARTES serien i 2013.

Margrete Syrstad Andås’s PhD-afhandling, Imagery and Ritual in the Liminal Zone: A Study of Texts and Architectural Sculpture from the Nidaros Province c. 1100-1300 bliver forsvaret på Fakultetet d. 30 maj 2013.