Self-Understanding and Self-Alienation: Existential Hermeneutics and Psychopathology – Københavns Universitet

Vilhelm Hammershøi, Portræt af Ida, kunstnerens hustru, 1898, Statens Museum for Kunst, ©SMK Foto

Forskningsprojektet "Self-Understanding and Self-Alienation: Existential Hermeneutics and Psychopathology" er en empirisk og filosofisk undersøgelse af selvforståelse og identitet. Selvforståelse hører til det at være et menneske, men synes samtidig at kunne gå tabt. Projektet søger at klarlægge, i hvilken forstand radikale former for selvfremmedgørelse kendetegner skizofreni, Boderline personlighedsforstyrrelse, anorexia nervosa samt traumer efter tortur.

Samtidig vil projektet filosofisk analysere forholdet mellem selvforståelse og selvfremmedgørelse gennem temaer, der afprøves som fortolkningsnøgler i de empiriske undersøgelser. Formålet er at give et samlet svar på følgende to spørgsmål: Hvad fortæller erfaringer af selvfremmedgørelse om menneskelig selvforståelse? Hvordan kan en mere nuanceret tilgang til spørgsmålet om selvforståelse omvendt hjælpe til bedre at forstå erfaringer af selvfremmedgørelse? Gennem dette dobbelte greb vil projektet også bidrage til at forbedre grundlaget for psykoterapeutisk praksis.

Læs mere om projektet på den engelske hjemmeside.