Forskningsprojekt: Self-Understanding and Self-Alienation (afsluttet) – Københavns Universitet

Self-Understanding and Self-Alienation > Forskningsprojekt: Sel...

Forskningsprojekt: Self-Understanding and Self-Alienation (afsluttet)

(English version|Self-Understanding and Self-Alienation)

Vilhelm Hammershøi, Portræt af Ida, kunstnerens hustru, 1898, Statens Museum for Kunst, ©SMK Foto

Forskningsprojektet ’Self-Understanding and Self-Alienation: Existential Hermeneutics and Psychopathology’ var aktivt fra 2014-2017 på Det Teologiske Fakultet i København.

Projektet var en empirisk og filosofisk undersøgelse af selvforståelse og identitet. Selvforståelse hører til det at være et menneske, men synes samtidig at kunne gå tabt. Projektet søgte at klarlægge, i hvilken forstand radikale former for selvfremmedgørelse kendetegner skizofreni, borderline personlighedsforstyrrelse, anorexia nervosa samt traumer efter tortur.

Samtidig ville projektet filosofisk analysere forholdet mellem selvforståelse og selvfremmedgørelse gennem temaer, der afprøves som fortolkningsnøgler i de empiriske undersøgelser. Formålet er at give et samlet svar på følgende to spørgsmål: Hvad fortæller erfaringer af selvfremmedgørelse om menneskelig selvforståelse? Hvordan kan en mere nuanceret tilgang til spørgsmålet om selvforståelse omvendt hjælpe til bedre at forstå erfaringer af selvfremmedgørelse? Gennem dette dobbelte greb vil projektet også bidrage til at forbedre grundlaget for psykoterapeutisk praksis.

Læs mere om projektet på den engelske hjemmeside