BA - din tilmelding – Københavns Universitet

Det Teologiske Fakultet > Studenterservice > BA - din tilmelding

Din tilmelding til undervisning og eksamen

Bachelorstuderende med studiestart den 1. september bliver automatisk tilmeldt undervisningen og eksamen første semester.

Hvis du tidligere har bestået kurser på Det Teologiske Fakultet, eller får meritoverført bestået kurser fra en anden uddannelse, skal du tilmelde dig andre obligatoriske kurser på det relevante studietrin.  Læs mere på din studieinformationsside www.kunet.ku.dk

Du skal være opmærksom på studiestartsprøven som finder sted i starten af semesteret samt førsteårsprøvekravet som betyder, at du som studerende inden udgangen af første studieår efter studiestart skal have deltaget i prøver på i alt 45 ECTS-point og inden udgangen af andet studieår efter studiestart skal have bestået prøver på i alt 45 ECTS-point, for du kan fortsætte uddannelsen. Find kravene i studieordningen og på på din studieinformationsside www.kunet.ku.dk. 

Du skal vælge hold i perioden den 14. august til den 4. september 2018.

Sådan gør du:
1: Gå ind på KUnet vælg Selvbetjening for at se hvilke kurser du er tilmeldt. Klik på "Vis mine til-/afmeldinger". 

2: Gå ind på kursuskataloget www.kurser.ku.dk - søg på Det Teologiske Fakultet/bacheloruddannelsen/efteråret 2018/2019 (evt. ved at åbne en ny browser). Her findes oplysninger om de enkete kurser fx hold, tid og sted.

3: Vælg hold
Efter du har orienteret dig om holdoplysninger på kursuskataloget, skal du vælge hold i perioden den 14. august  til den 4. september 2018 på selvbetjeningen også selv om der kun findes ét hold. Tilmeldingen foregå efter "først til mølle" princippet. Vejledningen findes ved at klikke her

De fleste er tilmeldt:
Græsk 1 (her kan du vælge mellem 4 hold)
Bibelkundskab (1 hold)
Almen Filosofi (her kan du vælge mellem 2 hold)

Bemærk: Hvis du har forkundskaber i Græsk skal du tilmelde dig et andet kursus. Se studieordningen pkt. 2.14. Skema over bacheloruddannelsens forløb, her beskrives bacheloruddannelsens forløb med og uden forkundskaber i Græsk og Latin.
Har du fået meritoverført kurser bedes du også tilmelde dig andre kurser.