Er du studiestarter med en funktionsnedsættelse?

Har du et fysisk eller psykisk handicap eller en funktionsnedsættelse, så vil vi gerne høre fra dig hurtigst muligt efter at du er optaget og meget gerne tidligt i august. Kun ved at kende dine behov, kan vi hjælpe dig godt i gang med dine studier og arbejde for at skabe lige muligheder for alle studerende.

D. 13. august 2020 er der et særligt studiestartsprogram for studerende med funktionsnedsættelse.

Du skal huske at tilmelde dig. Har du ikke fået en personlig invitation, så kontakt KU på sps@adm.ku.dk

Kontakt: AC-vejleder Anja Mee Foldberg på: amf@teol.ku.dk  eller på 35 32 39 59.

Specialpædagogisk støtte (SPS) 

Hvis du har et dokumenteret handicap og derfor har behov for særlig støtte for at kunne gennemføre din uddannelse, kan du søge specialpædagogisk støtte, SPS. Målgruppen for SPS er defineret bredt og inkluderer bl.a. bevægelseshandicap, høre- og synsvanskeligheder, læse-/skrivevanskeligheder, psykisk handicap mv. Støtten kan f.eks. have form af praktisk medhjælp, tegnsprogstolk, kurser, hjælpemidler generelt, sekretærbistand mv.

Optagelse på Bacheloruddannelsen og SPS

Find information om hvordan din støtte bliver klar til studiestart