Genindskrivning

Hvis du har meldt dig ud af Det Teologiske Fakultet, eller hvis du er blevet udmeldt, kan du søge om genindskrivning. Du kan søge om genindskrivning samt læse om krav, frister mm. her for bachelor og kandidat

Genindskrivning per 1. september

Ansøgningsperiode for overflytning/studieskift er 1. januar -1. marts. Du får svar senest d. 10. juni.

Genindskrivning per 1. februar

Ansøgningsperiode for overflytning/studieskift er 15. august -15. oktober. Du får svar senest d. 10. december.

Vær opmærksom på, at en anden mulighed er at læse enkelte kurser på deltid på Åbent Universitet uden krav om studieaktivitet.

Overflytning

Du kan kun blive overflyttet per 1. september. Du kan blive overflyttet fra Århus Univesitet til den teologiske bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse på KU, hvis følgende to ting er opfyldt:

  • Du skal på indskrivningstidspunktet have bestået studieelementer, der ækvivalerer første år af bacheloruddannelsen (Græsk 1, Græsk 2, Bibelkundskab, Almen Filosofi, Kirke- og Teologihistroie 1 og Etik- og Religionsfilosofi 1) eller 60 ECTS af kandidatuddannelsen.
  • Hvis du allerede har bestået det, der svarer til første år af BA-uddannelsen eller 60 ECTS af kandidatuddannelsen, skal du søge studieskift/overflytning via den digitale ansøgningsportal: Læs mere på studier.ku.dk   

Overflytning/studieskift per 1. september

Ansøgningsperiode for overflytning/studieskift er 1. januar -1. marts. Du får svar senest d. 10. juni.