KA - din tilmelding – Københavns Universitet

Det Teologiske Fakultet > Studenterservice > KA - din tilmelding

Din tilmelding til undervisning og eksamen

Ansøgere til kandidatuddannelsen i teologi med studiestart 1. februar eller 1. september skal selv foretage tilmelding til 30 ECTS undervisning og eksamen. Herunder finder du vejledning til ansøgere, som på ansøgningstidspunktet er indskrevet på Det Teologiske Fakultet, og til ansøgere, som på ansøgningstidspunktet ikke er indskrevet på Det Teologiske Fakultet.

Ansøgere, som på ansøgningstidspunktet ER indskrevet på bacheloruddannelsen i teologi
Du skal selv foretage tilmelding til 30 ECTS i undervisningstilmeldingsperioden (se www.kurser.ku.dk ). Du kan vælge mellem KA kernefag, KA valgfag og valgfag. Der er ledige pladser på alle kurser. Undervisningstilmelding medfører automatisk eksamenstilmelding. Dine tilmeldinger vil fremstå som afviste indtil du er optaget og indskrevet på kandidatuddannelsen, hvorefter de vil fremstå som godkendte. 

Guide til undervisningstilmelding:
1: Gå ind på kursuskataloget www.kurser.ku.dk - søg på Det Teologiske Fakultet, vælg det rigtige studieår og det rigtige semester (evt. ved at åbne en ny browser). Her findes oplysninger om de enkete kurser fx tid og sted.

2: Gå ind på KUnet, vælg Selvbetjening og tilmeld undervisning til det pågældende semester og år. Det er vigtigt at vælge hold (for at få adgang til kursusrummet samt blive eksamenstilmeldt) også selv om der kun findes ét hold. Klik her for vejledning.

3: På Selvbetjeningen kan du efterfølgende se hvilke kurser, du er tilmeldt i "Vis mine til-/afmeldinger".

Ansøgere, som på ansøgningstidspunktet IKKE ER indskrevet på Det Teologiske Fakultet kan vælge kurser i perioden den 14.-28. august 2018.

Når du er optaget på kandidatuddannelsen i teologi, skal du vælge hvilke kurser, du ønsker at være tilmeldt i det første semester (30 ECTS).  Du kan vælge mellem KA kernefag, KA valgfag og valgfag. Der er ledige pladser på alle kurser. Undervisningstilmelding medfører automatisk eksamenstilmelding.

Guide til undervisningstilmelding:

1: Gå ind på kursuskataloget www.kurser.ku.dk - søg på Det Teologiske Fakultet/kandidatuddannelsen/efteråret 2018/2019 (evt. ved at åbne en ny browser). Her findes oplysninger om de enkelte kurser fx hold, tid og sted.

2: Gå ind på KUnet, vælg Selvbetjening og tilmeld undervisning til det pågældende semester og år. Det er vigtigt at vælge hold (for at få adgang til kursusrummet samt blive eksamenstilmeldt) også selv om der kun findes ét hold. Klik her for vejledning.

3: På Selvbetjeningen kan du efterfølgende se hvilke kurser, du er tilmeldt i "Vis mine til-/afmeldinger".

Du kan få hjælp til undervisningstilmelding hos vore studievejledere - følg dette link