Åbent Universitet

billede

Enkelte kurser for efter- og videreuddannelse

Ønsker du at opnå nye perspektiver på dit arbejde eller simpelthen på verden omkring dig? Finder du det vigtigt at få en grundigere indsigt i den vesteuropæiske og danske kulturarv i en senmoderne brydningstid? Og er du interesseret i at deltage i spændende debatter og danne nye netværk samtidig med, at du opdaterer dit CV? Så er Det Teologiske Fakultets kompetencegivende efter- og videreuddannelsestilbud måske noget for dig. I kurserne formidles forskningsbaseret viden af højtkvalificerede undervisere.

Du kan også læse mere om fakultetets særlige efter- og videreuddannelsestilbud til gymnasielærere og undervisere på læreruddannelsen.