Adgangskrav

Ved optagelse på Åbent Universitet stilles de samme adgangskrav som ved optagelse på universitetets heltidsuddannelser, dvs. en gymnasial eksamen med Dansk A og Engelsk B. Læs mere om adgangskravene til optag på bacheloruddannelsen.

Derudover kræves forkundskaber på flere bachelor- og kandidatkurser. Forkundskabskrav til de enkelte bachelorkurser fremgår af studieordningen for bacheloruddannelsen. Optagelse på kernefagene på kandidatuddannelsen forudsætter en bacheloruddannelse i teologi.

Ansøgning

Du kan indskrives på hvad der svarer til halvdelen af bacheloruddannelsen (90 ECTS) og halvdelen af kandidatuddannelserne (60 ECTS, kandidatspecialet undtaget). Heraf dog maksimalt 1 år tilrettelagt som heltidsuddannelse.

Ansøgningsskema om optagelse på kurser udbudt under Åbent Universitet indsendes i udfyldt stand til Efter- og videreuddannelsessekretariatet (evu@teol.ku.dk) tillige med den nødvendige dokumentation i form af bilag (eksamensbeviser i kopi). Ansøgninger, der ikke er ledsaget af denne dokumentation, betragtes som ikke modtaget.

Det Teologiske Fakultet forbeholder sig retten til at aflyse kurser, hvis der er for få ansøgere, utilstrækkelige lærerressourcer, eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder.