Deltagerbetaling for Åbent Universitet 

For Åbent Universitet er gebyret pr. kursus på 1.875 DKK for 7,5 ECTS og 3.750 DKK for 15 ECTS. Bemærk, at der er tale om en prisstigning gældende for kurser udbudt i efteråret 2017 dvs. fra 1. august 2017 og frem.  

Undervisningsgebyret for Åbent Universitet indbetales umiddelbart efter modtagelsen af optagelsesskrivelse ved anvendelse af det vedlagte giroindbetalingskort. Betalingsfrist fremgår af giroindbetalingskortet.

Refusion af indbetalt undervisningsgebyr kan kun finde sted under ganske særlige omstændigheder og kun ved skriftlig henvendelse inden for de tre første uger af semesteret.

Kursusskift kan kun foretages ved skriftlig framelding og tilmelding til nyt kursus indenfor de tre første uger af semesteret. Forudsætning for kursusskift er, at der er plads på holdet. Kursusskift indebærer refusion af undervisningsgebyr samt indbetaling af nyt undervisningsgebyr, og der må derfor påregnes forsinkelse i adgang til kursusmateriale i det elektroniske undervisningsrum Absalon.

Statstilskuddet til driften af åben uddannelse fastsættes én gang om året i finansloven. Åbent Universitet må derfor tage forbehold for eventuelle justeringer af undervisningsgebyret for undervisningsdeltagelse.