Deltagerbetaling for Åbent Universitet 

For Åbent Universitet er gebyret pr. kursus på 2.625 DKK for 7,5 ECTS og 5.250 DKK for 15 ECTS. 

Fra 1. august 2021 hæves deltagerbetalingen for et kursus på 7,5 ECTS til 2.625 kr. og til 5.250 kr. for et kursus på 15 ECTS. Prisstigningen gælder for kompaktkurser i august 2021 samt kurser udbudt i efteråret 2021 og frem.

Undervisningsgebyret for Åbent Universitet indbetales umiddelbart efter modtagelsen af optagelsesskrivelse ved anvendelse af det vedlagte giroindbetalingskort. Betalingsfrist fremgår af giroindbetalingskortet.

Refusion af indbetalt undervisningsgebyr kan kun finde sted under ganske særlige omstændigheder og kun ved skriftlig henvendelse inden for de tre første uger af semesteret.

Kursusskift kan kun foretages ved skriftlig framelding og tilmelding til nyt kursus indenfor de tre første uger af semesteret. Forudsætning for kursusskift er, at der er plads på holdet. Kursusskift indebærer refusion af undervisningsgebyr samt indbetaling af nyt undervisningsgebyr, og der må derfor påregnes forsinkelse i adgang til kursusmateriale i det elektroniske undervisningsrum Absalon.

Statstilskuddet til driften af åben uddannelse fastsættes én gang om året i finansloven. Åbent Universitet må derfor tage forbehold for eventuelle justeringer af undervisningsgebyret for undervisningsdeltagelse.