Deltagerbetaling for Åbent Universitet 

For Åbent Universitet er gebyret pr. kursus på 2.625 DKK for 7,5 ECTS og 5.250 DKK for 15 ECTS. 

Forhøjelse af deltagerbetaling pr. 1. juni 2023: Prisen for et kursus på 7,5 ECTS bliver 3.750 kr. & prisen for et kursus på 15 ECTS bliver 7.500 kr.

Betalingsforhold

  • Deltagerbetalingen dækker omkostninger til undervisning samt 3 eksamensforsøg pr. kursus. Betalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du har betalt. Det er ikke muligt at overdrage din plads til en anden eller udskyde din optagelse til et senere semester, hvis du bliver forhindret i at deltage.

  • Du kan aflægge eksamen i op til et år efter betalingen, men vil du følge undervisningen igen, skal du betale igen.

  • Det er ikke muligt at få adgang til universitetets intranet og undervisningsrum, før din betaling er registreret.

  • Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Betaler du ikke inden betalingsfristens udløb, risikerer du at miste din plads på kurset.

  • Statstilskuddet til driften af åben uddannelse fastsættes én gang om året i finansloven. Deltagere må derfor tage forbehold for eventuelle justeringer af prisen.

  • Du kan få deltagergebyret refunderet inden for følgende frister. Efter disse datoer refunderer vi ikke deltagergebyret længere.

    • 31. august for efterårets kurser
    • 31. januar for forårets kurser

For kurser, der starter i august måned, er fristen for refusion af deltagerbetalingen 31. juli.

Anmodning om refusion foregår skriftligt via mail til evu@teol.ku.dk - husk at tilføje KU-brugernavn og kursusoplysninger.