Adgangskrav og pris


Det Teologiske Fakultet udbyder en master som fleksibelt forløb til erhvervsaktive, der både har en relevant forudgående lang eller mellemlang videregående uddannelse og relevant erhvervserfaring.

Adgangskrav

Adgangskravet er en kombination af et uddannelses- og et beskæftigelseskrav. Adgangsgivende uddannelse skal mindst svare til en relevant mellemlang videregående uddannelse, en professions-bacheloruddannelse, en bacheloruddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et bekendtgørelsesreguleret forløb. Bekræftigelseskravet er mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Deltagerbetaling for masteruddannelse som fleksibelt forløb 

Betaling af masteruddannelsen som fleksibelt forløb udgøres af et grundbeløb på 16.000 kr. hvoraf 6.000 kr. opkræves ved optagelse og 10.000 kr. ved godkendelse af emne for afgangsprojekt.

For de øvrige kurser er gebyret pr. kursus på 2.625 DKK for 7,5 ECTS og 5.250 DKK for 15 ECTS. 

Forhøjelse af deltagerbetaling pr. 1. juni 2023: Prisen for et kursus på 7,5 ECTS bliver 3.750 kr. & prisen for et kursus på 15 ECTS bliver 7.500 kr.

Betalingsforhold

  • Deltagerbetalingen pr. kursus dækker omkostninger til undervisning samt 3 eksamensforsøg pr. kursus. Betalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du har betalt. Det er ikke muligt at overdrage din plads til en anden eller udskyde din optagelse til et senere semester, hvis du bliver forhindret i at deltage.

  • Du kan aflægge eksamen i op til et år efter betalingen, men vil du følge undervisningen igen, skal du betale igen.

  • Det er ikke muligt at få adgang til universitetets intranet og undervisningsrum, før din betaling er registreret.

  • Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Betaler du ikke inden betalingsfristens udløb, risikerer du at miste din plads på kurset.

  • Statstilskuddet til driften af åben uddannelse fastsættes én gang om året i finansloven. Deltagere må derfor tage forbehold for eventuelle justeringer af prisen.

  • Du kan få deltagergebyret refunderet inden for følgende frister. Efter disse datoer refunderer vi ikke deltagergebyret længere.

    • 31. august for efterårets kurser
    • 31. januar for forårets kurser

For kurser, der starter i august måned, er fristen for refusion af deltagerbetalingen 31. juli.

Anmodning om refusion foregår skriftligt via mail til evu@teol.ku.dk - husk at tilføje KU-brugernavn og oplysninger om kurset.