Adgangskrav og pris


Det Teologiske Fakultet udbyder en master som fleksibelt forløb til erhvervsaktive, der både har en relevant forudgående lang eller mellemlang videregående uddannelse og relevant erhvervserfaring.

Adgangskrav

Adgangskravet er en kombination af et uddannelses- og et beskæftigelseskrav. Adgangsgivende uddannelse skal mindst svare til en relevant mellemlang videregående uddannelse, en professions-bacheloruddannelse, en bacheloruddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et bekendtgørelsesreguleret forløb. Bekræftigelseskravet er mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Deltagerbetaling

Betaling af masteruddannelsen som fleksibelt forløb udgøres af et grundbeløb på 16.000 kr hvoraf 6.000 kr. opkræves ved optagelse og 10.000 kr. ved godkendelse af emne for afgangsprojekt.

Dertil kommer løbende kursusgebyrer på 3.750 kr. pr. kursus á 15 ECTS. Bemærk, at der er tale om en prisstigning gældende for kurser udbudt i efteråret 2017 dvs. fra 1. august 2017 og frem.  
I alt skal der betales for kurser tilsvarende 45 ECTS.

Refusion og kursusskift 

Refusion af indbetalt undervisningsgebyr kan kun finde sted under ganske særlige omstændigheder og kun ved skriftlig henvendelse inden for de tre første uger af semesteret. Kursusskift kan kun foretages ved skriftlig framelding og tilmelding til nyt kursus indenfor de tre første uger af semesteret. Forudsætning for kursusskift er, at der er plads på holdet. Kursusskift indebærer refusion af undervisningsgebyr samt indbetaling af nyt undervisningsgebyr, og der må derfor påregnes forsinkelse i adgang til kursusmateriale i det elektroniske undervisningsrum Absalon.

Statstilskuddet til driften af åben uddannelse fastsættes én gang om året i finansloven. Deltagere må derfor tage forbehold for eventuelle justeringer af undervisningsgebyret for undervisningsdeltagelse.