Deltagerprofiler

Eksempler på studerende, der tager en masteruddannelse som fleksibelt forløb ved Det Teologiske Fakultet:

  • 50-årig sognepræst, som gerne vil fordybe sig i forholdet mellem homiletik og liturgik. Uddannelsesplanen omfatter kurserne: Kasualierne – mellem systemisk sjælesorg og den dialogiske prædiken (nov. ’16), Prædikenen som liturgisk begivenhed (aug. ’17), Prædikenens teologi: Fornuft, fremmedhed og dårskab (juni ’18). Afgangsprojekt:” ”Prædikenens liturgiske kontekst - med særligt henblik på de kirkelige handlinger”.

  • 55-årig cand.mag. i filosofi og religion, som underviser i disse fag på VUC og ønsker at fordybe sig i Kierkegaards forfatterskab. Uddannelsesplanen omfatter kurserne: Gendigtninger af Jesusfiguren hos Kierkegaard, Dostojevskij og Nietzsche (FS ’16), Metaforens veje i Kierkegaards opbyggelige forfatterskab (FS ’16), Hvad er selvet i grunden? - Sygdom, skam og social psykologi i et kierkegaardsk perspektiv (ES ’16). Afsluttende masteropgave:”Kierkegaards forfatterskab – i samtale med Nietzsche”.

  • 30-årig projektansat teolog, der arbejder med et offentligt støttet projekt om dialog mellem kristne og muslimer i Danmark. Uddannelsesplanen omfatter kurserne: Grundtemaer i Bibelen og Koranen (aug. ’16), Islams forhold til anderledes troende fra Koranen til i dag (aug. ’17), Religionsteologi og empiri: Fra fred og forsoning til sygdom og sundhed (jan. ’18). Afgangsprojekt: "Forholdet mellem kristne og muslimer i Danmark. En interviewundersøgelse i religionsteologisk belysning".

  • 45-årig hospitalspræst, som gerne vil undersøge spændingsfeltet mellem sjælesorg og psykologi. Uddannelsesplanen omfatter kurserne: "Gud i “et samfund uden Gud”: Sjælesorgens udtryk i mødet med hverdagstro, sekularisering og nyåndelighed” (jan. ’16), Hvad er selvet i grunden? - Sygdom, skam og social psykologi i et kierkegaardsk perspektiv (ES ’16) Erindring, sorg og religiøst sprog (juni ’17). Afsluttende masteropgave: "Sjælesorgens proprium i diagnosesamfundet".