Eksamen

Eksamensresultater og karakterudskrift

Eksamensresultater finder du på KUnet under Selvbetjeningen. Du kan selv printe karakterudskrifter via Selvbetjeningen. Ønsker du en attesteret udskrift, skal du henvende dig i Studentervejledningen.

Den første eksamen og antal eksamensforsøg

Merit- og tilvalgsstuderende og ÅU- og masterstuderende bliver automatisk tilmeldt eksamen (første prøveforsøg). Det er muligt at indstille sig til samme eksamen tre gange, hvis ikke eksamen bestås første gang. Bemærk, at alle tre eksamensforsøg skal være afviklet inden for 1 år.

Afleverings- og tilmeldingsfrister og eksamenstidspunkter for alle valgfagskurser

Merit- og tilvalgsstuderende og ÅU- og masterstuderende tilmeldes til ekstra eksamensforsøg via mail til evu@teol.ku.dk

Husk oplysninger om KU-brugernavn, kursusnavn samt semester for kursusafvikling.

Nedenstående frister gælder for alle studerende.

Kurser forår & kompaktkursus i januar Kompaktkurser maj/juni
Kurser efterår & kompaktkursus i august + november

Internationalt sommerkursus i juli

Tilmeldingsfrist 1. december 1. december 1. juni 1. juni

Afleveringsfrist

Torsdag i uge 22 15. august Torsdag i uge 51 15. august
Tilmeldingsfrist re-eksamen Onsdag til onsdag  i uge 29-30 1. september

Onsdag til onsdag  i uge 4-5

1. september
Re-eksamen afleveringsfrist 1. september 1. oktober 1. februar 1. oktober
Tilmeldingsfrist for næste forsøg Onsdag til onsdag i uge 37-38 for vintereksamen onsdag til onsdag i uge 37-38 Onsdag til onsdag i uge 10-11 for sommereksamen Onsdag til onsdag i uge 37-38 for vintereksamen
Afleveringsfrist for næste forsøg Torsdag i uge 51 Torsdag i uge 51 Torsdag i uge 22 Torsdag i uge 51

Afleveringsfrist for masterafgangsprojekt er 1. maj og 1. december. Disse afleveringsfrister gælder for alle tre eksamensforsøg. Læs mere her - følg link.

Afleveringsfrister og eksamenstidspunkter for øvrige bachelor- og kandidatkurser

Se eksamensopslag for øvrige bachelorkurser med dato og tidspunkt på KUnet - følg link.

Se eksamensopslag for øvrige kandidatkurser med dato og tidspunkt på KUnet. - følg link

Framelding af eksamensforsøg

ÅU- og masterstuderende og Merit- og tilvalgsstuderende kan framelde sig eksamensforsøg ved skriftlig henvendelse via mail til evu@teol.ku.dk.

Framelding af eksamensforsøg i den ordinære periode (juni og januar måned, samt aflevering af masterafgangsprojekt 1. maj og 1. december) skal ske i disse perioder:
Onsdag til onsdag i uge 10-11 for sommereksamen & onsdag til onsdag i uge 37-38 for vintereksamen.

Skriftlig opgaveaflevering i Digital Eksamen

Alle valgfagsopgaver, masterafgangsprojektet samt enkelte bachelorkurser afsluttes med en skriftlig opgave, som afleveres via den digitale eksamensportal (link her)hvor du kan læse mere om Digital Eksamen på KUnet.

Se også skriveretningslinjer til dine opgaver på vores intranet via dette link.

Eksamenskrav - pensum og eksamensopgavens omfang

Eksamenskrav ved valgfag og øvrige fag på bacheloruddannelsen  og kandidat-uddannelsen fremgår af studieordningerne for teologi (følg link her)