Information om kurser

Det Teologiske Fakultet udbyder særlige efter- og videreuddannelseskurser og mulighed for særligt tilrettelagte og individuelle fleksible masteruddannelser inden for både teologi og Afrikastudier.

I kursuskataloget kurser.ku.dk kan du finde oplysninger om tidspunkter og lokaler for din undervisning. Her vil du også kunne bruge arkivet, hvis du leder efter oplysninger om tidligere semestres kurser.

Tilmelding til enkeltkurser 

Man søger optag på de enkelte kurser, man ønsker at tage. Uanset om du kun ønsker at tage et enkelt kursus eller et kursus som en del af masteruddannelsen som fleksibelt forløb, skal du være opmærksom på tilmeldingsfristerne. 

Ansøgningsfrist for kurser i januar, juni og forårssemesteret: 1. december
Ansøgningsfrist for kurser i juli, august, november og efterårssemesteret: 1. juni.
Ledige pladser kan ansøges i uge 4 og uge 34.

Det Teologiske Fakultet forbeholder sig retten til at aflyse kurser, hvis der er for få ansøgere, utilstrækkelige lærerressourcer, eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder. 

Refusion og kursusskift 

Refusion af indbetalt undervisningsgebyr kan kun finde sted under ganske særlige omstændigheder og kun ved skriftlig henvendelse inden for de tre første uger af semesteret.
Kursusskift kan kun foretages ved skriftlig framelding og tilmelding til nyt kursus indenfor de tre første uger af semesteret. Forudsætning for kursusskift er, at der er plads på holdet. Kursusskift indebærer refusion af undervisningsgebyr samt indbetaling af nyt undervisningsgebyr, og der må derfor påregnes forsinkelse i adgang til kursusmateriale i det elektroniske undervisningsrum Absalon.

Statstilskuddet til driften af åben uddannelse fastsættes én gang om året i finansloven. Deltagere må derfor tage forbehold for eventuelle justeringer af undervisningsgebyret for undervisningsdeltagelse.