Kommende kurser – Københavns Universitet

Kommende kurser

Sommerkurser 2018

Sårbarhed, livskriser og modstandskraft: mellem systematisk teologi og sjælesorg ved Niels Henrik Gregersen, Christine Tind Johannesen-Henry og Mikkel Gabriel Christoffersen m.fl. Kompaktkursus: 13-24 August 2018

Islamisk teologi og praksisformer: fra Koranen til i dag, fra Mekka til København ved Thomas Hoffmann. Kompaktkursus i uge 33-34 i august 2018.

Copenhagen Summer University: Stress, Angst og Kierkegaard - når personligheden kommer i søgelyset ved Joakim Garff og Marlene Ringgaard Lorensen m.fl. 5 dages sommerkursus under Copenhagen Summer University 20. - 24. august 2018.

Kurser efterår 2018 

Prædikenens genrer: mellem tale og tekst, liturgik og politik, inkarnation og åbenbaring ved Marlene Ringgaard Lorensen og Anders Holm. Kompaktkursus: 28 timer, 4 mandage i september og oktober 2018

Gendigtninger af Jesusfiguren hos Kierkgaard, Dostojevskij og Nietzsche ved Iben Damgaard. 10 gange undervisning af tre timer, mandage 13-16.

Kammerets teologi (1500-1675) ved Mette Birkedal Bruun.

Religion and Development ved Karen Lauterbach m.fl. 

Kurser 2019

Prædikenen mellem politik, poesi og teologi ved Marlene Ringgaard Lorensen, Anders Holm m.fl. Kompaktkursus 19.-29. august 2019.

Kursusbeskrivelse følger. Forbehold for ændringer.

Islam og muslimer i Europa: Europas fortid, nutid og fremtid med islam og muslimer ved Thomas Hoffmann. Kompaktkursus i uge 33-34 2019.

Dette kursus behandler de langvarige og komplekse relationer mellem den islamiske og den europæiske verden, set fra såvel den islamiske verdens perspektiv som fra den europæiske verdens. Kursets grundpræmis er at islam i Europa ikke er et moderne fænomen, men i høj er sammenfaldende med Europas historie og identitet.

Historisk vil kurset give indblik i relationerne mellem den islamiske verden og kristne kirke og kristenhed i det mediterrane rum, i såvel fredelig sameksistens som konflikt (f.eks. handelsrelationer, al-Andalus, korstog, kolonitid og den senmoderne ’migrationstid’).

Kurset vil også kaste lys over Europas videnskabelige og kunstneriske beskæftigelse med islam og den islamiske verden i form af sprog- og religionsstudier (f.eks. de tidligste arabiskstudier og koranoversættelser) og kunstneriske udtryk (litteratur, malerkunst, arkitektur og film), undertiden omtalt som orientalske studier og Orientalisme(kritik).

Endelig vil kurset introducere til den nyere forskning omkring islam og muslimer i det senmoderne Europa, herunder problematisere et ensidigt fokus på den religiøse identitet. Kurset vil veksle mellem læsning af primærlitteratur (f.eks. rejseberetninger), videnskabelig sekundærlitteratur og audio-visuelt materiale.

Kurser 2020

Koranen og Bibelen: grundtemaer, genskrivning og fortolkning ved Thomas Hoffmann. Kompaktkursus uge 33-34 2020

Dette kursus tager udgangspunkt i Koranens engagement med den bibelske litteratur, både den jødiske og den kristne. Dette engagement – præget af både anerkendelse og opgør – har en religionshistorisk fortid, som udspringer af en specifik senantik kontekst, hvor jødedom og kristendom fremstår som selvstændige religioner. Det kommer til udtryk i en række grundtemaer, der er fælles for de tre monoteistiske religioner, jødedom, kristendom og islam, men også adskiller sig afgørende fra hinanden.

Kurset vil veksle mellem syntetiserende overblik og nærlæsninger af udvalgte passager, hvorunder metodisk og teoretisk refleksion over begreber som intertekstualitet og genre vil blive inddraget. Samtidig er det klart, at Koranens engagement ikke lader sig reducere til en religionshistorisk fortid, men også forvaltes videre som et nutidigt – og fremtidigt – engagement af de troende selv. Dette fordrer et aktualiserende og perspektiverende blik på Koranens og Bibelens grundtemaer, som kurset også vil tage i sit opdrag.

Andre kurser under planlægning

Prædikenens teologi ved Prof. mso. Marlene Ringgaard Lorensen m.fl.
Kompaktkursus august 2020.

Afrika
Læs mere om kurserne på centerets hjemmeside: Courses at the Centre of African Studies