Kommende kurser – Københavns Universitet

Kommende kurser

2019

Liv og død: Teologiske refleksioner over tro og eksistens på grænsen mellem liv og død
Kompaktkursus 10 gange 3 timer i uge 33-34 i august 2019 (kl. 10.00-13.00) 
 Ved Christine Svinth-Værge Põder. KU,  Hans Vium Mikkelsen, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter samt gæsteforelæsere.
Forbehold for ændringer.

Islam og muslimer i Europa: Europas fortid, nutid og fremtid med islam og muslimer ved Johanne Louise Christiansen. Kompaktkursus i uge 33-34 2019.
Efterår 2019

Den politiske prædiken ved Marlene Ringgaard Lorensen, KU. Gæsteforelæser: Frank Thomas, USA 
Mandage kl. 15-19 Forbehold for ændringer.

Du er, hvad du er forbundet med: dåbens teologi og praksis ved Niels Henrik Gregersen. Gæsteforelæsere: Mogens Müller, Bent Flemming Nielsen, Nete Helene Enggaard m.fl. Mandage kl. 15-18. Forbehold for ændringer.

Se flere kurser og kursusbeskrivelser på www.kurser.ku.dk

Kurser 2020

 Introduktion til Kierkegaards forfatterskab ved Joakim Garff. Torsdage kl. 15-17

Kompaktkursus uge 22-23 (25.maj – 5. juni)
Den Danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter læst i dag ved Johanne Stubbe T. Kristensen. Kursusbeskrivelse følger. Forbehold for ændringer.

Arbejde, samliv og ægteskab: et krydsfelt mellem sjælesorg og dogmatik
Ved Niels Henrik Gregersen (KU), Christine Tind Johannesen-Henry (FUV) og Mikkel Christoffersen (KU)
Kompaktkursus i august 2020 uge 33-34. Kursusbeskrivelse følger senere.

Koranen og Bibelen: grundtemaer, genskrivning og fortolkning
ved Thomas Hoffmann. Kompaktkursus uge 33-34 2020
Dette kursus tager udgangspunkt i Koranens engagement med den bibelske litteratur, både den jødiske og den kristne. Dette engagement – præget af både anerkendelse og opgør – har en religionshistorisk fortid, som udspringer af en specifik senantik kontekst, hvor jødedom og kristendom fremstår som selvstændige religioner. Det kommer til udtryk i en række grundtemaer, der er fælles for de tre monoteistiske religioner, jødedom, kristendom og islam, men også adskiller sig afgørende fra hinanden. Kurset vil veksle mellem syntetiserende overblik og nærlæsninger af udvalgte passager, hvorunder metodisk og teoretisk refleksion over begreber som intertekstualitet og genre vil blive inddraget. Samtidig er det klart, at Koranens engagement ikke lader sig reducere til en religionshistorisk fortid, men også forvaltes videre som et nutidigt – og fremtidigt – engagement af de troende selv. Dette fordrer et aktualiserende og perspektiverende blik på Koranens og Bibelens grundtemaer, som kurset også vil tage i sit opdrag.

Andre kurser under planlægning

Efterår 2020
Homiletisk Eksegese ved Gitte Buch-Hansen og Marlene Ringgaard Lorensen


Afrika
Læs mere om kurserne på centerets hjemmeside: Courses at the Centre of African Studies

Der tages forbehold for ændringer.