Kommende kurser – Københavns Universitet

Kommende kurser

Sommerkurser 2019

Teologi, eksistenstænkning og skønlitteratur
Kompaktkursus 10 gange 3 timer i uge 33-34 i august 2019 (kl. 10.00-13.00) 
 Ved Christine Svinth-Værge Põder. KU,  Hans Vium Mikkelsen, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter samt gæsteforelæsere.
Endelig kursusbeskrivelse følger. Forbehold for ændringer.

Islam og muslimer i Europa: Europas fortid, nutid og fremtid med islam og muslimer ved Thomas Hoffmann. Kompaktkursus i uge 33-34 2019.
Dette kursus behandler de langvarige og komplekse relationer mellem den islamiske og den europæiske verden, set fra såvel den islamiske verdens perspektiv som fra den europæiske verdens. Kursets grundpræmis er at islam i Europa ikke er et moderne fænomen, men i høj er sammenfaldende med Europas historie og identitet. Historisk vil kurset give indblik i relationerne mellem den islamiske verden og kristne kirke og kristenhed i det mediterrane rum, i såvel fredelig sameksistens som konflikt (f.eks. handelsrelationer, al-Andalus, korstog, kolonitid og den senmoderne ’migrationstid’). Kurset vil også kaste lys over Europas videnskabelige og kunstneriske beskæftigelse med islam og den islamiske verden i form af sprog- og religionsstudier (f.eks. de tidligste arabiskstudier og koranoversættelser) og kunstneriske udtryk (litteratur, malerkunst, arkitektur og film), undertiden omtalt som orientalske studier og Orientalisme(kritik). Endelig vil kurset introducere til den nyere forskning omkring islam og muslimer i det senmoderne Europa, herunder problematisere et ensidigt fokus på den religiøse identitet. Kurset vil veksle mellem læsning af primærlitteratur (f.eks. rejseberetninger), videnskabelig sekundærlitteratur og audio-visuelt materiale.

Efterår 2019

Den politiske prædiken ved Marlene Ringgaard Lorensen, KU. Gæsteforelæser: Frank Thomas, USA 
Mandage kl. 15-17 Kursusbeskrivelse følger. Forbehold for ændringer.

Du er hvad du er forbundet med: Dåbens teologi og praksis ved Niels Henrik Gregersen, Mogens Müller, Bent Flemming Nielsen, Nete Helene Enggaard m.fl. Mandage kl. 15-18. Kursusbeskrivelse følger. Forbehold for ændringer.

Kurser 2020

Kompaktkursus uge 22-23 (25.maj – 5. juni)
Den Danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter læst i dag ved Johanne Stubbe T. Kristensen. Kursusbeskrivelse følger. Forbehold for ændringer.

 Arbejde, samliv og ægteskab: et krydsfelt mellem sjælesorg og dogmatik
Ved Niels Henrik Gregersen (KU), Christine Tind Johannesen-Henry (FUV) og Mikkel Christoffersen (KU)
Kompaktkursus i august 2020 uge 33-34. Kursusbeskrivelse følger senere.

Koranen og Bibelen: grundtemaer, genskrivning og fortolkning
ved Thomas Hoffmann. Kompaktkursus uge 33-34 2020
Dette kursus tager udgangspunkt i Koranens engagement med den bibelske litteratur, både den jødiske og den kristne. Dette engagement – præget af både anerkendelse og opgør – har en religionshistorisk fortid, som udspringer af en specifik senantik kontekst, hvor jødedom og kristendom fremstår som selvstændige religioner. Det kommer til udtryk i en række grundtemaer, der er fælles for de tre monoteistiske religioner, jødedom, kristendom og islam, men også adskiller sig afgørende fra hinanden. Kurset vil veksle mellem syntetiserende overblik og nærlæsninger af udvalgte passager, hvorunder metodisk og teoretisk refleksion over begreber som intertekstualitet og genre vil blive inddraget. Samtidig er det klart, at Koranens engagement ikke lader sig reducere til en religionshistorisk fortid, men også forvaltes videre som et nutidigt – og fremtidigt – engagement af de troende selv. Dette fordrer et aktualiserende og perspektiverende blik på Koranens og Bibelens grundtemaer, som kurset også vil tage i sit opdrag.

Andre kurser under planlægning

Efterår 2020
Homiletisk Eksegese ved Gitte Buch-Hansen og Marlene Ringgaard Lorensen


Afrika
Læs mere om kurserne på centerets hjemmeside: Courses at the Centre of African Studies

Der tages forbehold for ændringer.