Kommende efteruddannelseskurser

Forår 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommer 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre kurser under planlægning

Efterår 2020

Homiletisk Eksegese: Når Bibelen gør ondt. Eksegetiske og praktisk teologiske perspektiver på køn, krop, race og seksualitet i de bibelske tekster.
Kursusbeskrivelse:  https://kurser.ku.dk/course/tteapt041u/2020-2021 
ved Gitte Buch-Hansen og Marlene Ringgaard Lorensen

9 kursusgange mandage kl. 15-18
Første undervisningsgang: 7. september 2020

 
Afrika - læs mere om kurset på centerets hjemmeside: Courses at the Centre of African Studies

Der tages forbehold for ændringer.

Corona og efteruddannelseskurser

Vi følger myndighedernes retningslinjer i forbindelse med coronasituationen. Vi planlægger pt. med fysisk fremmøde til sommerens efteruddannelseskurser, men kan omlægge til digital undervisning, hvis det bliver nødvendigt.