Mød studerende

Arne Mårup:
Cand.theol. og sognepræst i Hjerting sogn.
Arne har taget en master som fleksibelt forløb og har specialiseret sig i homiletik.
Masterprojekt: Benspænd i prædikenforberedelsen - prædikenforståelse i et postmoderne samfund.

Læs mere om Arne Mårups oplevelser som masterstuderende i tidsskriftet TEOL-information.

Pia Nordin Christensen:
Cand.theol. og sognepræst i Frederiksberg sogn.
Pia har taget en master som fleksibelt forløb og især fokuseret på homiletikken.
Masterprojekt: Prædikenens praksis i spændingsfeltet mellem teologi og erfaring.


Deltagerprofiler

Værnspræst, sygeplejerske eller konsulent i det offentlige? Det fleksible masterforløb har en bred målgruppe og kan stykkes samme efter dit behov og interesser. 
Se eksempler på forskellige deltagerprofiler.