Om uddannelsen 

Det Teologiske Fakultet udbyder en master som fleksibelt forløb i tilknytning til de ordinære uddannelser i teologi og Afrikastudier. 

En master som fleksibelt forløb giver dig mulighed for at fordybe dig i det aspekt af uddannelsen, som du er særligt interesseret i. Den fleksible struktur i uddannelsen gør det muligt at finde frem til en studieplan, der kombinerer personlig interesse med faglig videreudvikling. Det Teologiske Fakultet udbyder en masteruddannelse som fleksibelt forløb til erhvervsaktive, der både har en relevant forudgående lang eller mellemlang videregående uddannelse og relevant erhvervserfaring.

Opbygning 

En masteruddannelse, som fleksibelt forløb, er normeret til et års studium på fuld tid (60 ECTS). Uddannelsen tilrettelægges individuelt, typisk i form af tre kurser á 15 ECTS og en afsluttende masteropgave ligeledes á 15 ECTS. De fleste studerende tager uddannelsen på deltid over et forløb på 2-3 år ved siden af deres job. Forløbet skal afsluttes senest 6 år efter indskrivning.

Læs mere om kurser.

Undervisning

Mange af de studerende der tager en masteruddannelse som fleksibelt forløb følger kompaktkurser a 2 ugers varighed (typisk over to uger i januar, maj, august eller november). Kompaktkurserne ledes af en af fakultetets egne forskere typisk med inddragelse af danske og internationale gæsteforelæsere.

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsning, kollokvium og øvelser.

Uddannelseskrav

Kompaktkurserne og øvrige valgfag gennemføres efter reglerne om valgfag med skriftlig opgave og præsens (minimum 75 procent). Krav til pensum og eksamensopgavens omfang findes i kandidatstudieordningen for teologi - afsnittet om valgfag, følg dette link til studieordningen.

Studieordning 

Download og læs studieretningslinjerne for masteruddannelsen som fleksibelt forløb. Til toppen