Uddannelsesplan

Efter optagelsen udarbejder den studerende en uddannelsesplan, der fastlægger det individuelle studieforløb. Planen udarbejdes i samarbejde med en, af Det Teologiske Fakultet, udpeget vejleder. Ved udarbejdelse af planen benyttes fakultetets formular: Masteruddannelse - Uddannelsesplan.

Uddannelsesplanen skal beskrive det samlede uddannelsesforløb, herunder også afgangsprojektet.

Uddannelsesplanen skal indeholde sammensætningen af uddannelseselementer, der indgår i det fleksible masterforløb, med angivelse af ECTS-point, samt med angivelse af semester hvor elementet forventes gennemført.

Uddannelsesplanen skal være godkendt før kursustilmeldingen kan finde sted.

Se Studieretningslinjerne for flere informationer om uddannelsesplanen.

Ændring af uddannelsesplan.

Fravigelser fra uddannelsesplanen kan efter anmodning og med vejleders godkendelse tillades.