Ændring af uddannelsesplan

Bliver du forsinket eller ønsker du at ændre kurser, skal du som indskrevet studerende på uddannelsen master som fleksibelt forløb følge denne procedure.

Skriv til vejleder for uddannelsesplaner på evuuddannelsesplan@teol.ku.dk og vedhæft dette skema for ændring af uddannelsesplan

Husk at begrunde ændringen så det er tydeligt, at den nye uddannelsesplan stemmer overens med det overordnede tema for din uddannelsesplan.

Din uddannelsesplan skal være godkendt af vejleder for uddannelsesplan senest inden tilmeldingsfristen for kurser, når du ønsker at tilmelde et kursus, der ikke er en del af din nuværende uddannelsesplan. Derfor skal du sende ændringsforslaget senest 14 dage inden relevante kursusansøgningsfrist.

Når vejleder har godkendt en ændret uddannelsesplan, sender du den til evu@teol.ku.dk - gerne sammen med relevant kursustilmeldingskema jf. frister for kursustilmelding.