Merit- og tilvalgsstudier. Det teologiske Fakultet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Det Teologiske Fakultet > Uddannelser > Merit- og tilvalgsstudier

Merit- og tilvalgsstudier

  • Kursusoversigt
  • Ansøgningsfrister
  • Ansøgning -meritstuderende på teologi
  • Ansøgning -tilvalg i teologi
  • Eksamen

Kursusoversigt

Som merit- og tilvalgsstuderende kan du søge om optagelse på alle vores bachelorkurser samt specialiseringskurser på kandidatuddannelsen, dog kræves der forkundskaber på flere af kurserne. Bachelorstuderende kan også søge om optagelse på alle specialiseringskurser, der er udbudt under kandidatuddannelsen, men eksamenskravet vil være tilpasset bachelorniveau. Kursusoversigten findes i Det Teologiske Fakultets Lektionskatalog kurser.ku.dk

Søren Kierkegaard-kurser
Du kan vælge at læse hele dit tilvalg om Søren Kierkegaard. Gennem indføring i Søren Kierkegaards forfatterskab og læsning af nogle af hans hovedværker gøres den største danske filosof til genstand for grundige teologiske og filosofiske studier. Du kan vælge mellem semesterkurser og sommerkurser om Søren Kierkegaard – både på dansk og engelsk. 

Ansøgning - meritstuderende/tilvalgsstuderende på teologi (BA og KA)

Meritstudier er et tilbud til studerende, som er indskrevet ved andre fakulteter ved Københavns Universitet eller ved andre højere læreanstalter. Optagelse som meritstuderende kræver forhåndsgodkendelse fra det institut eller den institution, du er indskrevet ved. En forhåndsgodkendelse er et bevis på, at de kurser, du følger på Det Teologiske Fakultet, kan overføres til den uddannelse, du er indskrevet på. 

Ansøgning - tilvalg i Teologi (BA og KA) for studerende på HUM

Som studerende ved Det Humanistiske Fakultet har du mulighed for at læse på Teologistudiet som tilvalgsstuderende og læse enkelte fag (15 ECTS) eller hele din tilvalgsuddannelse (45 ECTS) som enkelte kurser. Du kan læse et sommerkursus i juli eller august eller følge kurser i foråret og efteråret. 

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen for kurser udbudt sommer eller efterår er 1. juni, og ansøgningsfristen for kurser udbudt forår er 1. decemberBenyt ansøgningsskemaet. Søg i god tid, det kan tage flere uger for dit studienævn at behandle din ansøgning om forhåndsgodkendelse. Forhåndsgodkendelse fra dit eget studie skal være vedlagt ansøgningen eller eftersendes - deadline 15. august og 15. januar.

Eksamen 

Merit- og tilvalgsstuderende bliver automatisk tilmeldt første eksamensforsøg.

Læs mere om eksamen og opgaveaflevering for de enkelte kurser her