Billeder

Forskningsprojektet In-visibilis (afsluttet)

Forskningsprojektet In-visibilis. Visibility and Transcendence in Religion, Art and Ethics  er en undersøgelse af forholdet mellem synlighed og transcendens i religion, kunst og etik. Formålet er at fokusere især på det bidrag, som den teologiske tradition i Europa fra det 16. til det 21. århundrede yder til det tema. Projektet præsterer en gennemgribende undersøgelse, der tematisk dækker et bredt felt, idet den strækker sig fra over fem århundreder og inddrager en polyfoni af metoder fra både teologi, filosofi, historie og kunsthistorie. Projektet bidrager således til studiet af reformationens historie og til andre beslægtede områder inden for protestantisk teologi. Desuden indgår det i op til flere tværfaglige sammenhænge, især fænomenologiske, medieteoretiske, sprogfilosofiske og religionssociologiske diskussioner.

For yderligere information se projektets engelske hjemmeside.