In Danish – University of Copenhagen

ProNoLa > In Danish

Protestant Legacies in Nordic Law
Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law (ProNoLa)

Det overordnede mål med forskningsprojektet ProNoLa er at undersøge forholdet mellem den lutherske flertalstradition og udviklingen af samfundets love i de nordiske lande i løbet af de sidste 500 år.

Projektet vil dels sammenholde eksisterende forskningslitteratur inden for kirke- og retshistorie og dels skabe ny grundforskning, særligt i forhold til minoriteters påvirkning af retsopfattelsen i de nordiske lande. Norden vil i denne forbindelse blive sammenlignet med Tyskland, der er kendetegnet ved sin blandede protestantiske (lutherske/reformerte) og romerskkatolske arv.

Kendskabet til spændinger mellem forskellige religiøse, juridiske og filosofiske traditioner hos jævnbyrdige parter samt fler- og mindretal vil således blive integreret i projektet – herunder protestantiske mindretalsbevægelser og den ortodokse kirke.

Forskningsprojektet er tilrettelagt på denne måde for at lette sammenligningen mellem forskellige konstellationer af ret og religion i andre europæiske lande, herunder katolske og ortodokse områder.

Læs mere på projektets engelske hjemmeside.