Om Søren Kierkegaard Centeret – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Søren Kierkegaard Forskningscenteret > Om Søren Kierkegaard C...

Om Søren Kierkegaard Centeret

Søren Kierkegaard Forskningscenteret (SKC) har to hovedforpligtelser:

  • At forestå og fremme national og international Kierkegaard-forskning.
  • At udbrede og formidle kendskab til Kierkegaards værk nationalt og internationalt.

SKC bæres af en forskning, der både er historisk-filologisk og systematisk. Den undersøger Kierkegaards tekster og tankeverden i en historisk kontekst og med fokus på spørgsmålet om, hvad Kierkegaards tænkning betyder i dag.

Centeret tilbyder et levende studie- og forskningsmiljø for ph.d.- og kandidatstuderende, postdocs og seniorforskere. Det står for en vifte af forskellige arrangementer, der udforsker aktualiteten af Kierkegaards tænkning: projektseminarer, workshops, forskerseminarer og en årlig international konference i august.

Som del af Det Teologiske Fakultets uddannelsesudbud varetager SKC forskningsbaseret undervisning på dansk og engelsk til BA- og kandidatstuderende.

SKC huser et Kierkegaard Bibliotek med nyere Kierkegaard-litteratur og en dertil knyttet samling, der rekonstruerer Kierkegaards eget bibliotek gennem opstilling af tilsvarende udgaver.

Centeret er også vært for forskellige oversættere, oversættelsesprojekter og oversættelsesseminarer, der baserer sig på Søren Kierkegaards Skrifter (SKS).

Det er muligt at søge om kortere eller længerevarende studie- og forskningsophold på SKC, men SKC har ikke mulighed for at finansiere sådanne ophold. SKC kan tilbyde arbejdsplads, biblioteksadgang og deltagelse i de forskellige forskningsaktiviteter, der foregår på centeret.