Søren Kierkegaard Forskningscenteret – Københavns Universitet

Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Søren Kierkegaards tekster er tekster til eftertanke. De giver deres læser enestående muligheder for selv at stille grundlæggende spørgsmål om, hvad det vil sige at være menneske. Det er spørgsmål, der forbinder mennesker på tværs af sociale, kulturelle og religiøse skel. Aktualiteten af Kierkegaards tænkning er derfor ikke blot et spørgsmål om aktualisering, men kræver, at læseren tænker sin egen kontekst med. Det kan ikke mindst vises ved at lade studiet af Kierkegaards tekster indgå i et udfordrende med- og modspil til andre måder at gå til eksistentielle spørgsmål på, ikke kun filosofisk og teologisk, men også æstetisk og i tilknytning til human-, social- og naturvidenskaber.

Søren Kierkegaard Forskningscenteret har derfor ikke kun som ambition at være det internationale center for studiet af Søren Kierkegaards forfatterskab, men må som sådant også være et center for studiet af eksistenstænkning.

Publikationer

SKC Annual Conference 2017

Søren Kierkegaards skrifter

Forskningsarrangementer

Existential Hermeneutics

Søren Kierkegaards Værker