SKS flytter til Det Kgl. Bibliotek

Den digitaliserede udgave af Søren Kierkegaards Skrifter (SKS) har over en lang periode migreret til nye rammer. 1. maj 2023 afsluttes migreringen med lukningen af sks.dk, og indholdet kan herefter kun tilgås gennem Det Kgl. Bibliotek.

For at fremtidssikre den vigtige del af dansk kulturarv, som Søren Kierkegaards Skrifter udgør, har et samarbejde mellem Søren Kierkegaard Forskningscenteret og Det Kgl. Bibliotek resulteret i, at den digitale udgave af SKS nu vises i Det Kgl. Biblioteks Tekstportal.

Tekstportalen er kodet og bygget op i langtidssikret format. Migreringen af SKS til Det Kgl. Biblioteks tekstportal er med til at sikre vedligeholdelse og bevarelse af de digitaliserede tekster i fremtiden. Datagrundlaget, dvs. teksterne, kommentarerne, redegørelserne og hele det videnskabelige apparat, er altså det samme, men har nu fået en ny visning.

Her finder du en indholdsfortegnelse, som gør det muligt at tilgå de enkelte skrifter direkte i tekstportalen ved at klikke på værkets titel.

I tekstportalens søgefelt kan du søge på tværs af alle Kierkegaards skrifter, ligesom det også er muligt at søge på tværs af SKS og de øvrige tekstsamlinger, som ligger på KB (Arkiv for dansk litteratur, Grundtvigs værker etc.).

Spørgsmål
Ved spørgsmål om brug af tekstportalen eller søgemuligheder, kontakt bibliotekssektionen, bs@teol.ku.dk