Forskningsophold på Søren Kierkegaard Forskningscenteret

SKC tilbyder forskningsophold for nationale og internationale gæsteforskere. Hvis du ønsker at ansøge om et forskningsophold på centeret, skal du indsende en formel ansøgning bestående af følgende:

1) Et følgebrev, der beskriver dit akademiske niveau (dvs. MA-studerende, Ph.d.-studerende, postdoc eller seniorforsker), den ønskede periode for dit ophold, og hvordan du vil finansiere opholdet (vær opmærksom på, at SKC ikke tilbyder stipendier eller anden finansiel støtte).   

2) Et opdateret CV 

3) To anbefalingsbreve     

4) En 3-5 siders beskrivelse af det projekt, som du ønsker at arbejde med under dit ophold.

Ansøgningen sendes til centerets sekretær på følgende e-mailadresse: sek@sk.ku.dk

Bemærk: Der er ingen ansøgningsfrist, men det anbefales, at man sender sin ansøgning 6-10 måneder før det ønskede ophold.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads med et skrivebord og adgang til vore biblioteker i seks måneder. Det er muligt at ansøge om forlængelse af opholdet med yderligere seks måneder, men eftersom vi modtager mange ansøgninger, bedes en sådan ansøgning foreligge senest en måned inden ophøret af den første tildelingsperiode.