Om Søren Kierkegaard Centeret

Billeder fra centeret
Billeder af Adam Garff

Søren Kierkegaard Forskningscenteret (SKC) har to grundlæggende formål:

  • At forestå og fremme national og international Kierkegaard-forskning.
  • At udbrede og formidle kendskab til Kierkegaards værk nationalt og internationalt.

SKC bæres af en tværfaglig forskning, der undersøger og fortolker Kierkegaards tekster og tankeverden i en historisk kontekst og med fokus på betydningen af Kierkegaards tænkning i dag.

SKC danner rammen om et levende studie- og forskningsmiljø for kandidatstuderende, ph.d.-studerende, postdocs og seniorforskere. SKC udbyder forskellige arrangementer, deriblandt projektseminarer, forskningsseminarer og en international konference hvert år i august.

Som en del af Det Teologiske Fakultets uddannelsesudbud varetager SKC forsknings-baseret undervisning på dansk og engelsk til BA- og kandidatstuderende.

SKC huser et bibliotek med nyere Kierkegaard-litteratur og en dertil knyttet samling, der i videst muligt omfang rekonstruerer Kierkegaards eget bibliotek.

SKC er endvidere vært for forskellige oversættere og arrangerer oversættelsesseminarer, der baserer sig på Søren Kierkegaards Skrifter (SKS).

Det er muligt at søge om kortere eller længerevarende studie- og forskningsophold på SKC, der kan tilbyde arbejdsplads og biblioteksadgang, men ikke har mulighed for at finansiere et sådant ophold.

Læs mere:

Advisory Board

Søren Kierkegaard Biblioteket