Søren Kierkegaard Biblioteket

Søren Kierkegaard Biblioteket er en del af Det Teologiske Fakultetsbibliotek på Søndre Campus.  Biblioteket omfatter håndbøger (A1), bibliografier (A2), dansk og udenlandsk åndshistorie (B+C), bøger om Kierkegaards slægt og tid (D1, D2 og D3), samt en samling, der rekonstruerer Kierkegaards eget bibliotek (E), mere herom nedenfor.

Der er intet hjemlån, men forskere og studerende på SKC samt andre studerende og lærere ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, kan låne bøger med til deres læsepladser og kontorer.

Adgang til Søren Kierkegaard Biblioteket efter aftale med bibliotekarerne.

Søg i Søren Kierkegaard Biblioteket / Search The Søren Kierkegaard Library

Rekonstruktion af Kierkegaards egen bogsamling (E-samlingen)  

Bøgerne, der indgår i E-samlingen, er udgaver  svarende til de bogudgaver, Søren Kierkegaard selv havde i sit bibliotek ved sin død, eller som det på baggrund af bevarede boghandlerregninger vides, at Kierkegaard har været i besiddelse af.
Dertil kommer en afdeling af bøger, der indgår som et supplement til ovennævnte (E-supp.). Her er tale om udgaver, der direkte eller indirekte henvises til i Kierkegaards forfatterskab.

Bøgerne i E-samlingen er katalogiseret efter H.P. Rohdes auktionsprotokol over Søren Kierkegaards efterladte bogsamling og følger dennes nummerering. Rohdes auktionsprotokol er tilgængelig i biblioteket.
I protokollen kan man se, hvilke bøger biblioteket råder over.
Bøger fra E-samlingen kan lånes efter samme procedure som ovenfor angivet, men er altid "Dagslån" og skal derfor sættes på plads ved arbejdsdagens ophør.
Flertallet af de danske titler i E-samlingen er blevet digitaliserede. De kan søges i bibliotekssystemet.