Forskning

Billede af Kierkegaard statue
Fra Wikimedia Commons

Søren Kierkegaard Forskningscenteret (SKC) har til opgave at varetage og fremme tværfaglig Kierkegaard-forskning såvel nationalt som internationalt. Det skal især ske ved at reformulere grundlæggende kategorier og problemfelter i Kierkegaards tænkning og diskutere deres aktualitet. Det overordnede spørgsmål bliver således: Hvad går Kierkegaards tænkning ud på?

Læs mere:

Målsætningen med Forskningen

Forskeruddannelse