Forskeruddannelse

Forskningen på Søren Kierkegaard Forskningscenteret skal give optimale muligheder for forskeruddannelse, først og fremmest gennem vejledning, både individuelt og i tilknytning til Centerets forskningsarrangementer. Ambitionen er at føre forskeruddannelse tilbage til det grundlæggende: at læse teksterne så præcist som muligt i deres kontekst og virkningshistorie, med sans for de spørgsmål, som står på spil i arbejdet med teksterne, og derved selvstændigt at diskutere deres betydning. Heri ligger også at opøve og skærpe sansen for, hvad det vil sige at forske. Det betyder blandt andet at indøve et kritisk blik for, at forskning ikke består i at placere sig inden for bestemte paradigmer, men nærmere selv at tænke efter, hvad der befinder sig ’mellem’ eller ’uden for’ sådanne paradigmer.